Senast uppdaterad: 12 augusti 2021

Personuppgiftspolicy

eBeach tar din integritet på allvar och vi är måna om att göra allt vi kan för att skydda alla personuppgifter som du ger till oss. Läs igenom vår personuppgiftspolicy för att förstå hur vi använder och skyddar dina personuppgifter. Läs även vår separata cookiepolicy där vi förklarar hur vi använder cookies och andra liknande tekniker när du använder våra webbplatser och appar. Om du har några frågor om vad vi gör med dina personuppgifter efter att ha läst igenom vår personuppgiftspolicy vill vi gärna att du kontaktar oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Denna personuppgiftspolicy omfattar alla de plattformar som vi erbjuder reserelaterade tjänster på, vilket omfattar vår webbplats, vår app och när du interagerar med oss på sociala medier som Facebook (i så fall bör du också läsa personuppgiftspolicyn för respektive plattform).

eBeach.se är en del av On the Beach Limited. Personuppgiftsansvarig som avses i denna personuppgiftspolicy är On the Beach Limited, med företagsnummer 03162982. Organisationsnummer för vår svenska filial är 516408-9186.

Alla hänvisningar i denna personuppgiftspolicy till vår ”webbplats” avser webbplatsen på www.ebeach.se, ”vi”, ”oss” och ”vår” avser On The Beach Limited och ”du” och ”din/ditt” avser dig, användaren.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som du ger oss

När du bokar en semester med oss ber vi dig att förse oss med viss information, inklusive ditt namn, adress, mejladress, telefonnummer och betalningsinformation.

Enligt vad som förklarats ovan, om du till exempel fyller i ett bokningsformulär men inte slutför bokningen, använder vi din information (som vi samlar in med hjälp av cookies) för att se om du behöver hjälp eller om du vill slutföra din bokning. För mer information om hur vi gör detta (och hur du kan förhindra det om du så önskar), se vår cookiepolicy.

Om du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl eller på annat sätt, kommer vi att be dig att ge oss viss information. Detta kommer sannolikt att inkludera ditt namn, din adress, din mejladress och ditt telefonnummer.

Andra tillfällen när du kommer att ge oss information är till exempel om du registrerar dig för aviseringar och/eller uppdateringar, registrerar dig för att använda vår webbplats eller app, deltar i en av våra tävlingar eller fyller i en enkät.

Personuppgifter som du ger till oss om andra personer

Om du reser med ett sällskap eller bokar en semesterresa för någon annan, måste du ge oss personuppgifter om dem när du bokar, till exempel namn och ålder. Det är ditt ansvar att se till att alla som du har lämnat personuppgifter om vet om det, inte har några invändningar och är medvetna om hur vi använder och behandlar informationen.

Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

Även om du inte gör en bokning när du besöker vår webbplats, kommer vi automatiskt att samla in viss information såsom din IP-adress, datum och tid då du besökte webbplatsen, vilken maskinvara, programvara eller webbläsare du använder och information om ditt besök, inklusive vilka sidor du tittade på och interaktionsinformation.

Om du använder en mobilenhet kan vi samla in data som identifierar den mobila enheten, platsinformation och eventuella särskilda inställningar.

För ytterligare upplysningar ska du läsa vår cookiepolicy.

Personuppgifter som vi får från andra

Vi kan också få information om dig från din resebyrå för att genomföra en bokning som du har gjort hos dem. I så fall kommer vi endast att använda dina personuppgifter för att genomföra denna bokning såvida vi inte har ditt samtycke till att göra något mer.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

När vi har samlat in dina personuppgifter kommer de att användas för följande ändamål:

 • Bokningar: Enkelt uttryckt använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla dig de tjänster som vi säljer, vilket kan inkludera flyg, hotell, transfer, försäkring och andra tillhörande produkter. Vi behöver viss information om dig för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet som du ingår med oss när du bokar.
 • Användarkonton: Den information som du lämnar när du skapar ett konto på vår webbplats eller app gör det möjligt för oss att förse dig med tjänster, inklusive möjligheten att hantera dina bokningar, personliga inställningar och tillgång till specialerbjudanden.
 • För att kommunicera med dig i samband med din semester: Vi använder de kontaktuppgifter som du tidigare har gett oss för att kommunicera med dig i förhållande till din semester och för att förse dig med information som är relevant för din semester. Detta kan vara användbar information om ditt resmål, säkerhetsvarningar, administrativ information om din semester och mejlutskick för att påminna dig om att fylla i din semesterchecklista.
 • Kundtjänst: Du kan kontakta oss när som helst angående våra tjänster, oavsett om det rör sig om en allmän fråga, en fråga om din bokning eller för att rapportera ett problem på vår webbplats. Det gör du via vårt system för hantering av bokningar på vår webbplats (Mina Sidor) eller app, via telefon eller sociala medier. Vi använder informationen som du har gett för att hjälpa oss att besvara eventuella frågor och funderingar (samt eventuella framtida förfrågningar). Om du kontaktar oss via telefon kan samtalet spelas in för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte, men vi kommer alltid att be dig om ditt samtycke innan vi spelar in meddelanden för dessa ändamål.
 • Personanpassning: Vi använder information som vi har om dig, såsom de produkter och tjänster som du har köpt från oss tidigare, så att vi på vår webbplats och app kan visa dig de produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av och kommunicera med dig om dessa, till exempel rekommenderade erbjudanden och specialerbjudanden. Vi kommer till exempel att spara dina sökningar för att anpassa dina framtida sökningar efter dina behov. Om du vill stänga av denna funktion kan du göra det via ditt konto (Mina Sidor).
 • Marknadsföring: När du beställer från oss och inte har valt bort reklam (eller i alla andra fall, om du har valt att ta emot marknadsföring via mejl eller SMS), kan vi kontakta dig via mejl eller SMS och ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar vad du redan har köpt eller frågat om och som vi tror kan intressera dig baserat på den information som vi har om dig. Vi kan också använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig via telefon eller post och ge dig information om produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av (såvida du inte har sagt till oss att du inte vill ta emot dessa meddelanden eller om du har anmält dig till NIX-registret).
 • Marknadsföringskampanjer: Om du deltar i våra kampanjer (till exempel enkäter eller tävlingar) kommer vi att använda den information du ger till att administrera dessa aktiviteter.
 • Förbättra våra tjänster: Ibland använder vi dina personuppgifter för att hjälpa oss att förbättra våra tjänsters kvalitet och funktionalitet. Detta omfattar:
  • Analys av dina senaste besök på vår webbplats och app och hur du navigerar mellan olika delar av vår webbplats och app. Detta är för analysändamål för att förstå hur enskilda personer använder vår webbplats så att vi kan göra den mer intuitiv.
  • Felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska och undersökningsändamål, vilket hjälper oss att tillhandahålla den bästa servicen vi kan.
  • I vissa fall kan vi skicka information om våra webbplats- och appanvändare i aggregerad, anonymiserad eller pseudonymiserad form till en tredje part för tillhandahållande av dessa tjänster till oss ‒ detta förklaras närmare i avsnittet ”När delar vi dina personuppgifter med tredje parter?” nedan.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter som beskrivs ovan beror på personuppgifterna i fråga och det specifika sammanhang då vi samlar in dem.

Vi kommer normalt att samla in personuppgifter från dig baserat på följande rättsliga grunder:

 • Genomförande av ett avtal: Om vi har skyldigheter gentemot dig enligt ett avtal kommer vi att använda din information för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Om du till exempel bokar online på vår webbplats eller app, använder vi den information som du ger oss när du gör bokningen till att slutföra och administrera bokningar med relevanta tredjepartsleverantörer.
 • Samtycke: Du kommer att bli ombedd att ge samtycke till att vi sänder dig marknadsföringsinformation. Om du ger oss detta samtycke kommer vi att förlita oss på detta när vi kontaktar dig och ger dig marknadsföringsinformation via mejl och SMS (observera dock att vi har tillåtelse att under begränsade omständigheter skicka marknadsföringsinformation till dig utan ditt samtycke). Du kan när som helst välja bort att ta emot reklammeddelanden från oss genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av detta meddelande, via länken längst ner i varje mejl eller genom att logga in på ditt konto (Mina Sidor) och ändra dina kontaktpreferenser.
 • Berättigade intressen: Vi kommer att använda din information för våra egna legitima intressen, till exempel för att ge dig det mest lämpliga innehållet på vår webbplats eller i vår app, för att förbättra och marknadsföra våra tjänster och för våra egna administrativa ändamål som att skapa och upprätthålla arkiv om vår relation med dig.
 • Rättsliga skyldigheter/vitala intressen: I vissa fall har vi en rättslig skyldighet att samla in dina personuppgifter (till exempel för att följa skattelagstiftningen som kräver att vi samlar in och behåller register över produkter och tjänster som vi säljer) eller när vi behöver personuppgifter för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen (till exempel om du är inblandad i en nödsituation och vi måste ge de uppgifter som vi har om dig till räddningstjänsten).

Hur och var behandlas dina personuppgifter?

All information som vi har om dig lagras på våra säkra servrar och alla betalningstransaktioner krypteras. Endast behörig personal har tillåtelse att få åtkomst till personuppgifter i samband med sitt arbete. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter är det inte garanterat att information som överförs via internet är helt säker och du ger oss därför din information på egen risk.

När vi behöver dina kreditkortsuppgifter som en del av bokningsprocessen lagrar vi de fyra sista siffrorna och en auktoriseringskod. För vissa lågprisflygbolag använder vi de betalningsuppgifter som du ger oss för att köpa säten för din räkning.

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive (i vissa fall) när vi överför dina uppgifter till våra leverantörer så att de kan hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. När dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att de får samma skyddsnivå som när de förblir inom EES, bland annat genom att ingå avtal om dataöverföring enligt EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler eller genom att förlita oss på certifieringssystem som EU-US Privacy Shield. Du har rätt till information om de förfaranden som används vid överföring av dina personuppgifter utanför EES. Du får denna information genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges i avsnittet ”Hur kan du kontakta oss?” nedan.

När delar vi dina personuppgifter med tredje parter?

I vissa sammanhang delar vi dina personuppgifter med parter utanför On the Beach. De tredje parter som vi delar dina personuppgifter med är följande:

 • Våra leverantörer: Om du bokar med oss måste vi för att slutföra din bokning dela dina bokningsuppgifter med berörda tredje parter, såsom hotellevarantörer, flygbolag, försäkringsbolag och marktjänstföretag. Detta kan omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter, din betalningsinformation, namn och ålder för ditt resesällskap samt eventuella preferenser eller särskilda omständigheter som du informerade oss om när du bokade. Om du kontaktar oss med en förfrågan om din bokning kan vi i vissa fall vidarebefordra denna till våra leverantörer om vi anser att de har bättre förutsättningar att hjälpa dig.
 • Företag inom vår koncern: Dina uppgifter kan delas med andra företag inom vår koncern som behandlar information för ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy för analytiska ändamål eller för att stödja de tjänster som vi erbjuder dig. För att få veta mer om vår företagsgrupp besök http://www.onthebeachgroupplc.com/.
 • Tredjepartsleverantörer: Detta inkluderar alla som tillhandahåller tjänster eller funktioner för vår räkning, inklusive kreditkortsbehandling, verksamhetsanalyser, reklam, hantering av tävlingar och kampanjer, insamling av kundfeedback och kundservice. Vi använder dessa tjänsteleverantörer till att behandla dina uppgifter för vår räkning, till exempel att skicka våra marknadsföringsmaterial eller samla information som kan analyseras för att förbättra vår service. De får bara åtkomst till och kan bara samla in information som behövs för att utföra sina funktioner och får inte dela eller använda uppgifterna för något annat ändamål. När vi lämnar uppgifter till tredjepartsleverantörer för att de ska tillhandahålla dataanalys eller statistiktjänster till oss, kommer vi alltid att bara skicka aggregerade, anonymiserade eller pseudonymiserade uppgifter till dem.
 • Betalningsleverantörer och andra finansinstitut: Om du begär ett återkrav för din bokning kan vi behöva dela vissa bokningsdetaljer med betalningsleverantören och det relevanta finansinstitutet så att de kan hantera återkravet. Detta kan innefatta en kopia av din bokningsbekräftelse eller IP-adressen som användes för bokningen.
 • Behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, offentliga myndigheter, domstolar eller andra tredje parter: Då vi anser att tillhandahållande av information är nödvändigt (i) för att uppfylla tillämplig lag eller bestämmelse, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att undersöka misstänkt bedrägligt beteende eller annan brottslig verksamhet) eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen.
 • Potentiella köpare (och deras representanter och rådgivare) i samband med eventuella förslag till köp, sammanslagning eller förvärv av någon del av vår verksamhet, under förutsättning att vi informerar köparen om att denne endast kan använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.
 • Någon annan person efter att du har gett ditt samtycke till utlämnande.

All information som samlas in direkt från dig av hotell eller andra leverantörer, eller som du delar via sociala medier som Facebook, omfattas inte av denna personuppgiftspolicy och vi uppmanar dig att läsa igenom deras egen sekretesspolicy innan du lämnar över några personuppgifter.

Bevarande av dina personuppgifter

När vi inte längre har något pågående berättigat affärsbehov av att behandla dina personuppgifter (till exempel för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig eller för att behålla uppgifterna för att hantera eventuella anspråk som du eller vi kan ha i samband med de produkter och tjänster vi erbjuder dig) kommer vi antingen att ta bort eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills det är möjligt att radera dem.

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

Du har följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig:

 • Om du vill få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst.
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen eller begära att dina personuppgifter ska överföras.
 • Du har rätt att när som helst välja bort reklammeddelanden som vi skickar dig. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken ”säg upp” eller ”välj bort” i reklammeddelanden som vi skickar dig via mejl. Om du vill välja bort andra former av marknadsföring (till exempel via post eller telefon) ber vi dig att kontakta oss.
 • Om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke kan du återta ditt samtycke när som helst. Om du återtar ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagenligheten för den behandling som redan har gjorts, och kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs baserat på andra rättsliga grunder än samtycke.
 • Du har rätt att lämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information ska du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges ovan ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Hur kan du kontakta oss?” nedan. Vi svarar på alla förfrågningar vi får från privatpersoner som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vad gäller för uppgifter som samlas in via en mobilenhet?

Vi erbjuder en gratis app för en mängd olika mobila enheter som kan användas för att få åtkomst till våra tjänster samt versioner av vår vanliga webbplats som har optimerats för användning på mobil och surfplatta. Dessa mobilplatser fungerar på ett liknande sätt som vår webbplats. Vi använder cross-device-spårning som gör att vi kan spåra användarnas beteende över flera enheter. Vi använder detta för att optimera marknadsföringsaktiviteterna och den service som vi erbjuder dig, vilket betyder att du kan få reklam på andra webbplatser som är baserad på dina aktiviteter på länkade enheter (se vår cookiepolicy för ytterligare information om detta).

Hur hanterar vi barns personuppgifter?

Vår webbplats och app är inte avsedda att användas av barn under 18 år. Vi behandlar endast information om barn efter samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Vi kan då och då uppdatera denna personuppgiftspolicy till följd av förändringar i vår verksamhet och den juridiska och tekniska utvecklingen. När vi uppdaterar vår personuppgiftspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, motsvarande vikten av de förändringar som sker. Vi kommer att be om ditt samtycke till alla större förändringar i personuppgiftspolicyn om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Du kan se när denna personuppgiftspolicy senast uppdaterades genom att välja ”senast uppdaterat” längst upp på sidan.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter i samband med dataskydd ska du kontakta vår dataskyddsansvarig på:

Mejl: [email protected]

Post ska adresseras till dataskyddsansvarig och skickas till:

Data Protection Officer
On the Beach,
Aeroworks,
5 Adair Street,
Manchester, M1 2NQ
Storbritannien