On the Beach Limited

eBeach.se är en del av On the Beach Limited

Bokningsvillkor

Följande bokningsvillkor tillsammans med vår personuppgiftspolicy och våra användarvillkor för webbplatsen (om du bokar din semester via vår webbplats) samt all annan skriftlig information som vi gjorde dig uppmärksam på innan vi bekräftade din bokning, reglerar din bokning med On the Beach Limited. eBeach.se är en del av On the Beach Limited, ett företag registrerat i England med företagsnummer 3162982 och med huvudkontor på 5 Adair Street, Manchester, England, M1 2NQ, UK (”OTB”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Läs bokningsvillkoren noggrant eftersom de beskriver våra respektive rättigheter och skyldigheter. Hänvisningar till ”du/dig/ni/er” och ”din/ditt/er/ert” i dessa bokningsvillkor avser alla personer som anges i bokningen (inklusive alla som läggs till eller ersätter någon annan vid ett senare tillfälle) eller någon av dem.

Hänvisningar till ”resetjänst(er)” i dessa bokningsvillkor avser boende, flyg, transport och andra tjänster som vi erbjuder på vår webbplats. Hänvisningar till ”leverantör/näringsidkare” avser utomstående leverantörer som tillhandahåller resetjänster, inklusive men inte begränsat till dem som tillhandahåller boende, transfer, biluthyrning samt flygbolag.

Genom att göra en bokning samtycker den första personen som namnges i bokningen, på de andra personernas vägnar som anges i bokningen, till att han eller hon:

a.     har läst dessa bokningsvillkor och har befogenhet att godkänna och vara bunden av dem,

b.    samtycker till vår användning av personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy och har befogenhet att på de andra personernas vägnar som anges i bokningen lämna deras personuppgifter till oss, inklusive i förekommande fall särskilda kategorier av uppgifter (t.ex. information om hälsotillstånd, funktionshinder och kostkrav),

c.     är över 18 år och bosatt i Sverige och, i ett sådant fall att beställningen är för tjänster med en åldersgräns, förklarar att han/hon och alla medresenärer är av lämplig ålder för att köpa dessa tjänster,

d.    åtar sig ekonomiskt ansvar för betalning av bokningen för alla personers vägnar som anges i bokningen.

Observera: Vi agerar bara som ombud för bokningarna som vi tar emot och/eller utför för din räkning. Om du bokar en kombination av flera resetjänster så att detta kan anses utgöra en paketresa, kommer vi att ta ansvar för det som ett ”multipaket”, i enlighet med 2018 års brittiska bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang ‒ Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 (se punkt 2 nedan för mer information om under vilka omständigheter vi kommer att fungera som en arrangör av paketresor).

Till följd av ovanstående kan våra skyldigheter gentemot dig variera beroende på den typ av resetjänster du bokar hos oss och om du bokar en ”enstaka resetjänst” eller ett ”multipaket” med flera avtal. Vi har försökt att beskriva dessa så tydligt som möjligt nedan:

A.   Avsnitt A innehåller de villkor som gäller för alla bokningar du gör hos oss, vare sig det är en enstaka resetjänst eller ett multipaket.

B.   Avsnitt B beskriver de ytterligare villkor som enbart gäller för bokningar av multipaket.

AVSNITT A – GÄLLER ALLA BOKNINGAR

1. Ditt avtal

När du gör din bokning kommer vi att arrangera ett avtal som ingås mellan dig och den relevanta leverantören/näringsidkaren som tillhandahåller resetjänsterna, enligt din bekräftelse/faktura. Leverantören/näringsidkaren som du ingår avtal med har särskilda villkor som kommer att gälla för bokningen utöver våra bokningsvillkor, och vi råder dig att läsa båda noggrant innan du bokar. Det kan hända att leverantörens/näringsidkarens villkor begränsar och/eller utesluter leverantörens/näringsidkarens skyldigheter gentemot dig.

Alla bokningar tillhandahålls i mån av tillgänglighet vid bokningstillfället. Vi kan inte garantera att alla de resetjänster som vi annonserar fortfarande kommer att vara tillgängliga vid bokningstillfället. Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt efter din beställning om de resetjänster som du vill boka inte längre är tillgängliga.

Genom att klicka för att boka och ange dina personuppgifter och betalningsuppgifter på vår webbplats/app ber du oss att erbjuda leverantören/näringsidkaren ett köp av resetjänsten för din räkning. Vi kommer då att omedelbart kontakta leverantören/näringsidkaren. Alla leverantörer/näringsidkare behöver en kort tid för att bekräfta att den resetjänst som du har valt fortfarande är tillgänglig. E-postmeddelandet som skickas till dig innehållande en sammanfattning av din order är INTE en avtalsenlig bekräftelse på leverantörens/näringsidkarens förmåga att tillhandahålla dessa resetjänster, utan bara en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt erbjudande. Om resetjänsterna som beskrivs på vår webbplats/app är tillgängliga får du en orderbekräftelse, och kommer därefter att ingå ett juridiskt bindande avtal om att köpa dessa resetjänster i enlighet med leverantörens/näringsidkarens allmänna villkor samt våra bokningsvillkor.

Bokningen bekräftas och avtalet mellan dig och leverantören/näringsidkaren kommer att gälla efter det att vi med e-post skickar en bekräftelse till dig med ett bokningsreferensnummer.

Som ombud tar vi inget ansvar för leverantörens/näringsidkarens agerande, försummelser eller för de resetjänster som tillhandahålls av leverantören/näringsidkaren, såvida inte vi har sålt dessa resetjänster som ett multipaket med flera avtal (se punkt 2 för ytterligare information), i vilket fall vi kommer att ta ansvar för resetjänsterna i enlighet med avsnitt B i dessa bokningsvillkor.

2. Bokningar av multipaket med flera avtal

Om din bokning är ett multipaket enligt nedanstående definition, kommer vi att agera som en ”paketarrangör” och dina rättigheter och förmåner kommer att vara i enlighet med 2018 års brittiska bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang (”PTR” ‒ Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018), så som beskrivs i avsnitt B i dessa bokningsvillkor.

Ett ”multipaket” är en kombination av åtminstone två olika typer av följande enskilda resetjänster, för en och samma resa/semester:

a.     passagerartransport eller

b.    boende elle

c.     hyrning av bil, motorfordon eller motorcykel (i vissa fall) och

d.    annan turisttjänst som inte redan är en del av ovan nämnda resetjänster, under förutsättning att dessa resetjänster köps vid ett och samma besök på vår webbplats och att du väljer dem innan du går med på att betala; eller att de annonseras, säljs eller tas ut till ett allomfattande eller totalt pris; eller annonseras eller säljs under beteckningen ”paket” eller liknande.

Detta kallas ett multipaket eftersom du ingår ett avtal med varje enskild leverantör/näringsidkare som tillhandahåller dessa resetjänster. On the Beach Limited kommer dock att ta ansvar för denna bokning som en paketarrangör.

VIKTIGT: Observera att om du endast bokar en av de resetjänster som anges i (a) - (c) ovan i kombination med en eller flera turisttjänster som anges i (d) ovan, så kommer detta inte att betraktas som ett multipaket om turisttjänsterna: - inte utgör 25 % av kombinationens totala värde och inte marknadsförs som, eller på annat sätt utgör, en väsentlig del av paketet eller - väljs och köps efter utnyttjandet av transport, boende eller hyrbil har börjat. Dessa bokningar kommer då att betraktas som ”enstaka resetjänster” och omfattas inte av de rättigheter som ingår i PTR.

När du bokar ett multipaket kommer vi fortfarande att agera som ombud på uppdrag av leverantören/näringsidkaren för dina utvalda resetjänster, men vi kommer att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt PTR som din paketarrangör. Dessa skyldigheter beskrivs i avsnitt B i våra bokningsvillkor. Detta kommer inte på något sätt att påverka vår roll som ombud för leverantören/näringsidkaren.

3. Att boka

Vid bokningstillfället har du möjlighet att granska/bekräfta bokningens alla uppgifter innan du betalar. När du väl har granskat och bekräftat uppgifterna och betalat lämpligt belopp kommer vi att fortsätta att göra bokningen hos leverantören/näringsidkaren.

Kontrollera att alla namn, datum och tider är korrekta när du får dokumenten och meddela oss omedelbart om det finns några fel. Vi tar ut en ändringsavgift för eventuella ändringar enligt vad som anges nedan. Se till att namnen som anges stämmer med uppgifterna i de relevanta passen. Vi lämnar endast ut de bokningsuppgifter som du ger oss till den relevanta leverantören/näringsidkaren som hanterar dina resetjänster eller andra personer som är nödvändiga för att tillhandahålla dina resetjänster. Uppgifterna kan lämnas till offentliga myndigheter som t.ex. tull eller immigration om de så kräver, eller om det krävs enligt lag. Detta gäller alla särskilda (känsliga) kategorier av uppgifter som du ger oss, t.ex. uppgifter om eventuella funktionshinder, kost eller religion. När du gör bokningen samtycker du till att denna information kan lämnas ut till relevanta personer. Vissa uppgifter kan också vidarebefordras till säkerhets- eller kreditkontrollföretag. Om du reser till USA kommer Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndigheter att få denna information i syfte att förebygga och bekämpa terrorism och annan allvarlig transnationell brottslighet. Om du reser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan det hända att kontroller i fråga om dataskydd inte är lika starka som de rättsliga kraven i det här landet. Om vi ​​inte kan vidarebefordra dessa uppgifter till berörda leverantörer/näringsidkare, vare sig de befinner sig inom eller utanför EES, kan vi inte tillhandahålla din bokning. Klicka här för mer information om vår personuppgiftspolicy.

Gruppbokningar: Om du bokar för en större grupp och vill säkerställa att det finns tillräcklig tillgänglighet av resetjänster för alla, bör du ringa vårt kontaktcenter. Om två delar av samma grupp bokar online genom två separata bokningar och tillgängligheten tar slut mellan de två bokningarna, kan vi tyvärr inte upphäva den första bokningen utan att tillämpa avbokningsavgifter (se punkt 11 nedan).

Transfer på semesterorten: Flyg- eller hotellbokningar inkluderar inte transfer, såvida du inte har reserverat detta separat under bokningen eller därefter. Se till att det går att nå hotellet du har valt från flygplatsen du flyger till. Hotelleverantörer eller flygbolag som du bokat hos kan ibland erbjuda gratis transfer på semesterorten. I sådana fall meddelar vi dig om detta, men ansvaret för kvaliteten på tillhandahållandet, utförandet och tjänsterna för denna transfer ligger hos hotelleverantören/flygbolaget och den tredje part som utför dem.

4. Betalning

För att boka dina utvalda resetjänster ska du först betala enligt anvisningarna i denna punkt, eller på annat sätt som begärts av leverantören/näringsidkaren. Du ska också betala alla tillämpliga försäkringspremier och bokningsavgifter.

Betalning vid bokningstillfället

Full betalning vid bokningstillfället krävs under följande omständigheter:

a.     när du endast bokar ett flyg (gäller för alla flygbolag såvida inte annat anges) och

b.    när du gör en bokning med mindre än 28 dagar kvar till avresa och

c.     när du bokar ett hotell som inte erbjuder återbetalning.

För alla andra bokningar måste du betala en icke-återbetalningsbar handpenning vid bokningstillfället.

Delbetalning

Alla delbetalningar ska nå OTB senast på den förfallodag som anges i dina bokningsdokument. Om du försummar att betala oss på eget initiativ kommer vi att automatiskt debitera det utestående beloppet från det betalningskort som har lagts till systemet sist. Om vårt försök att debitera detta kort misslyckas kommer vi att försöka debitera det utestående beloppet från andra kort avseende samma bokning om sådana finns i systemet. Om du vill att vi ska debitera ett alternativt kort ber vi dig kontakta vår kundtjänst eller logga in för att hantera din bokning och betala med det alternativa kortet INNAN förfallodagen.

För att öka betalningssäkerheten kommer vi att vid betalningstillfället lagra tokens (som skapas från dina kortuppgifter så att vi inte behöver behålla dessa) så att vi vid ett senare tillfälle automatiskt kan debitera eventuella delbetalningar. Vi försöker alltid att först debitera pengarna från kortet du använde senast.

Kontantbetalning

I nuläget accepterar vi inte kontantbetalning.

Skatter

Lokala myndigheter i vissa länder kan ta ut ytterligare skatter (t.ex. turistskatt) som måste betalas lokalt (t.ex. på hotellet). Du är ensam ansvarig för att betala sådana extra skatter.

5. Underlåtenhet att betala

När du delbetalar med kort har du juridisk skyldighet att betala varje delsumma på det angivna förfallodatumet i bokningsbekräftelsen. Om vi inte mottager delsumman på det angivna förfallodatumet kommer vi att kontakta dig och påminna dig om att betala. Om vi inte kan kontakta dig och inte heller kan dra/mottager betalningen inom en rimlig tidsram, har vi rätt att annullera din bokning utan skyldighet till återbetalning. Därtill kan vi behöva kontakta respektive leverantör som har rätt till att annullera din bokning samt debitera en avbokningskostnad enligt deras egna villkor. I de här fallen förlorar du summan du redan har betalt till oss.

Avvisad order som bokats med mindre än 3-7 dagar kvar till avresa: Standardmässiga bankförfaranden innebär att när du har gjort en order och sedan betalar för denna med kredit- eller betalkort, så kommer din bank eller kortutgivare efter det att betalning har godkänts att ”öronmärka” det fullständiga belopp som är avsett för ordern. Om din order sedan avvisas av vårt system eller avbryts av någon annan anledning, kommer din bank eller kortutgivare inte att överföra beloppet som var avsett för ordern till oss, utan istället frigöra det relevant beloppet till ditt tillgängliga saldo. Detta kan dock ta mellan tre och fem arbetsdagar (eller längre, beroende på din bank eller kortutgivare). Du godkänner och samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga gentemot dig om din bank eller kortutgivare eventuellt dröjer med att frigöra pengarna till ditt konto.

6. Noggrannhet

Vi anstränger oss för att säkerställa att all information och alla priser är korrekta, både på vår webbplats och i allt reklammaterial som vi publicerar. Ibland kommer dock ändringar och fel att uppstå och vi förbehåller oss rätten att under sådana omständigheter korrigera priser och andra uppgifter. Innan du gör din bokning bör du kontrollera det nuvarande priset och alla andra detaljer rörande resetjänsterna som du vill boka. När resetjänsten eller ett pris har angetts felaktigt och bokningen redan har bekräftats, förbehåller vi oss rätten att avbryta bokningen och återbetala alla pengar som du har betalat.

7. Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra annonserade priser när som helst. Likaså förbehåller vi oss rätten att rätta till fel i både annonserade och bekräftade priser. Särskild anmärkning: ändringar och fel inträffar emellanåt. Du måste kontrollera priset på din valda resetjänst vid bokningstillfället.

8. Försäkring

Många leverantörer/näringsidkare kräver att du tecknar en reseförsäkring som ett villkor för att boka hos dem. Enligt punkt 13 (COVID-19), är det ett villkor för att boka med oss att du tar ut försäkring som täcker alla eventuella problem och händelser relaterade till covid-19 som kan påverka din bokning. Vi rekommenderar starkt att din försäkring också täcker dig och dina medresenärer mot avbokningskostnader innan ni reser, kostnaden för assistans (inklusive hemresa) vid olycka eller sjukdom, förlust av bagage och pengar samt andra utgifter. Vi rekommenderar även att ni ser till att det finns täckning för de aktiviteter som ni har bokat, inklusive ytterligare skydd för dykning/extremsport/äventyrsresor och andra aktiviteter som bokats.

Om du väljer att resa utan tillräckligt försäkringsskydd kommer varken leverantören/näringsidkaren eller vi att vara ansvariga gentemot dig för eventuella förluster, oavsett hur de uppstår, för vilka försäkringsskydd annars skulle ha varit tillgängligt.

9. Särskilda önskemål

Eventuella särskilda önskemål ska framföras till oss vid bokningstillfället t.ex. kost, rumsplacering, en särskild anläggning på ett hotell osv. Därefter ska du skriftligen bekräfta din begäran, men vi kan inte garantera att önskemålet kommer att uppfyllas. Det faktum att ett särskilt önskemål har noterats på din bekräftelse/faktura eller annan handling, eller att den har vidarebefordrats till leverantören/näringsidkaren, utgör inte en bekräftelse på att ditt önskemål kommer att uppfyllas.

10. Förmåga att resa och hälsoproblem

Vi är inte specialiserade på att tillhandahålla semestrar till funktionshindrade, men vi gör vårt bästa för att tillgodose särskilda behov som kan finnas. Om du eller någon medresenär har några hälsoproblem eller funktionshinder som kan påverka din resa/vistelse, ber vi dig att meddela oss fullständiga uppgifter innan vi bekräftar din bokning, så att vi kan försöka ge dig råd avseende hur lämpliga de resetjänster du valt är. Vi kan behöva se läkarintyg som intygar att du klarar att delta i resan du valt. Om leverantören/näringsidkaren efter rimliga ansträngningar inte kan uppfylla den berörda personen behov ordentligt kommer vi inte att bekräfta bokningen för leverantörens/näringsidkarens räkning, alternativt kommer vi, om du inte gett oss fullständiga uppgifter vid bokningstillfället, att så fort vi får kännedom om detta att underrätta leverantören/näringsidkaren som då kan avboka bokningen och ta ut tillämpliga avbokningsavgifter.

11. Ändringar och avbokningar initierade av dig

Genom att gå in på din bokning via ”Mina sidor” kan du begära avbokning eller ändringar vilket sedan kommer att hanteras av vårt bokningsteam. Se till att du har fått en skriftlig bekräftelse på eventuella ändringar i din bokning före avresa. Vi försöker alltid hjälpa till men dessvärre kan vi inte garantera att leverantören/näringsidkaren kommer att uppfylla de önskade förändringarna. Ändringar och avbokningar av dina resetjänster kan endast godtas i enlighet med den relevanta leverantörens/näringsidkarens allmänna villkor. Leverantören/näringsidkaren kan ta ut de avgifter som gäller för avbokning eller ändring enligt deras allmänna villkor (vilket ibland kan vara så mycket som 100% av semesterkostnaden och kommer sannolikt att öka ju närmare avresedatumet). Dessutom måste du också betala oss en administrationsavgift enligt vad som  anges i tabellen nedan. Vi kommer att meddela dig om de exakta avgifterna vid tidpunkten för ändring eller avbokning.

Önskade ändringarAdministrationsavgift
Tillägg av tjänster på flyget efter att bokning har bekräftats, t.ex. förbokning av sittplats eller tillägg av incheckat bagageLeverantörens avgift + 100 SEK administrationsavgift
Byte av hotellLeverantörens avgift + 500 SEK administrationsavgift
Ändring av datumLeverantörens avgift för avbokning av det ursprungliga Leverantörens avgift för avbokning av det ursprungliga hotellet + kostnaden för det nya hotellet + 500 SEK administrationsavgift
Ändring av namnLeverantörens avgift + 400 SEK administrationsavgift per namnändring
Lägga till passagerare på bokningenLeverantörens avgift + 400 SEK administrationsavgift per person
Ta bort passagerare på bokningenLeverantörens avgift + 400 SEK administrationsavgift per person
Avbokning av paketresaLeverantörens avgift + 400 SEK administrationsavgift per person (max 1 200 SEK)
Avbokning av endast hotellLeverantörens avgift + 500 SEK administrationsavgift

Vänligen observera:

- Vissa leverantörer/näringsidkare tillåter inte ändringar och fullständiga avbokningsavgifter kommer därför att gälla.

- Administrationsavgifterna är inte återbetalningsbara när du avbokar en bokning. - Inga ändringar eller avbokningar kan göras om det är mindre än 28 dagar kvar till avresa.

12. Ändringar och avbokningar initierade av leverantören/näringsidkaren

Vi kommer att underrätta dig så snart som möjligt om leverantören/näringsidkaren måste göra en betydande förändring i dina bekräftade resetjänster eller avbryta dem. Vi kommer också att upprätthålla kontakten mellan dig och leverantören/näringsidkaren med avseende på de alternativa resetjänster som leverantören/näringsidkaren erbjuder, men vi kommer inte att ha något ytterligare ansvar gentemot dig.

Om du har bokat ett multipaket kommer ytterligare villkor att gälla för din bokning, se punkt 30 för ytterligare information.

13. COVID-19

Både vi och du förstår och håller med om att covid-19 pandemin har påverkat resandet över hela världen och att vi båda har ett ansvar att följa de lagar, regler och rekommendationer som regerings- och tillsynsmyndigheter har utfärdat för att hantera de risker som covid-19 har medfört. På grund av dessa risker, är det ett villkor för att boka med oss att du tar ut försäkring som täcker alla eventuella problem och händelser relaterade till covid-19 som kan påverka din bokning.

Du förstår att lagar, regler och leverantörer/näringsidkare som tillhandahåller din resa (t.ex. flygbolag, tågbolag, kryssningsbolag, hotelleverantörer och andra som tillhandahåller tjänster) kan kräva att du och leverantörens/näringsidkarens anställda följer vissa rutiner som har introducerats för att hantera de risker som covid-19 medför. Exempel på dessa rutiner kan vara (utan begränsning) krav på att genomgå temperaturkontroll, visa upp hälsodeklarationer eller certifikat, bära skyddsutrustning såsom ansiktsmask och handskar och rätta sig efter social distansering. Det kan också förekomma begränsningar av hur många personer som kan använda en facilitet eller tjänst vid samma tillfälle, begränsningar i tillgängligheten av vissa faciliteter och tjänster (exempelvis kan buffémåltider ersättas av ”a la carte”, och spaavdelningar och pooler kan vara stängda), krav på att förboka faciliteter och tjänster, renhållning och andra hygienkrav.

Du förstår också att vissa leverantörer/näringsidkare, hamnar, flygplatser, gränskontroller och andra tredjeparter kan kräva att du genomgår vissa hygienrutiner eller följer andra krav och regler som syftar till att hantera de risker som covid-19 medför, som ett villkor för att du reser, lämnar, ankommer eller vistas på en viss plats. Du godkänner att det är ditt ansvar att innan avresa ta reda på vilka krav som gäller för din resa och att du uppfyller och följer dessa krav. Om du inte uppfyller kraven, eller avstår från att fullfölja dem, kan du nekas ombordstigning, inträde, utträde eller användande av andra faciliteter eller tjänster som utgör en del av din bokning. Vi kan inte hållas ansvariga att återbetala eller kompensera dig i sådana omständigheter.

Du förstår också att visa länder kan införa krav om karantän eller självisolering för resenärer vid ankomst eller hemkomst.

Vi rekommenderar starkt att du håller dig uppdaterad med råd från lokala myndigheter för utlandsresande. Du kan hitta aktuell reseinformation från Sveriges Utrikesdepartement (UD) här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation.

Du godkänner att du måste informera oss direkt om du testas positivt för covid-19, om du tror att du har symptom för covid-19 eller har varit i nära kontakt med någon som har testats positivt för covid-19 eller tror sig ha symptom för covid-19. Vi kan komma att dela denna information med leverantörer/näringsidkare som är relevanta för din bokning i enlighet med villkoren i vår personuppgiftspolicy. 

Om du informerar oss innan du reser och vi (eller de relevanta leverantörerna/näringsidkarna) beslutar att du inte längre kan resa på grund av de risker som covid-19 medför, kommer din bokning att hanteras som avbokad av dig och våra vanliga avbokningskostnader gäller. Vi kommer däremot att diskutera möjligheten att flytta fram din bokning till ett senare datum med dig, vilket kan medföra extra kostnader. Det kan även vara möjligt för dig att föra över din bokning till en annan person, i enlighet med villkoren utsatta i dessa Bokningsvillkor.

Om du informerar oss under din resa, förstår du att vi eller dina leverantörer/näringsidkare (eller lokala lagar och regler) kan kräva att du följer vissa åtgärder med syfte att hantera de risker som covid-19 medför och kan avstå från att tillhandahålla dig de relevanta tjänsterna. Exempelvis kan du behöva sitta i karantän under en tid. Du godkänner att följa dessa krav. I detta fall kommer vi att tillhandahålla assistans i den mån vi kan. Däremot är vi inte ansvariga att stå för extra kostnader, eller återbetala eller kompensera dig om din resa bli avbruten, om din transport blir inställd eller ombokad, om du behöver ytterligare inkvartering eller några andra kostnader i relation till detta.

Både vi och du samtycker till att åtgärderna ovan är nödvändiga för att skydda dig, andra resenärer, personal och allmänheten under semestern. När du gör din bokning är du medveten om att sådana åtgärder troligen kommer att vara en del av din resa och att de inte utgör någon obetydlig eller betydande ändring i din bokning, och inte heller innebär ”Bristande genomförande” av resetjänsterna (enligt vad som anges i punkt 31).

Vi har ingen skyldigheter gentemot dig för återbetalningar, kompensation, förluster, extra kostnader eller skada som uppkommer i relation till de omständigheter som beskrivs ovan, eller om du inte kan resa eller utnyttja resan eller delar av resan på grund av dessa omständigheter. Detta är risker som du måste du skydda dig mot genom att ta ut omfattande försäkring.

14. Klagomål

Eftersom avtalet om dina resetjänster är mellan dig och leverantören/näringsidkaren bör eventuella frågor eller funderingar om dina resetjänster i första hand riktas till dem. Om några problem avseende dina resetjänster uppstår under vistelsen ber vi dig att omedelbart informera leverantören/näringsidkaren. Om du inte följer denna procedur påverkar det leverantören/näringsidkarens möjlighet att undersöka och åtgärda ditt klagomål. Det kan också påverka det ersättningsbelopp som du kan ha rätt till, vilket kan minskas eller elimineras som ett resultat.

Viktigt: anspråk/klagomål om skador eller sjukdom

Om du olyckligtvis skulle drabbas av en skada eller sjukdom medan du är på semester och du anser att detta är till följd av en leverantörs/näringsidkares fel, är det mycket viktigt att du underrättar leverantören/näringsidkaren om detta under vistelsen.

Boendeleverantörer kommer inte att acceptera anspråk avseende sjukdom eller skada om detta inte rapporteras till hotelldirektören under själva vistelsen. Det är vanligt att du vid ankomsten till hotellet blir ombedd att underteckna ett dokument om ett överenskommet anspråksförfarande. Detta är till följd av ett ökat antal bedrägliga anspråk som görs.

Om vi anser att ett anspråk är bedrägligt kan vi vidta åtgärder och förhoppningsvis kunna skydda andra som gör berättigade anspråk.

Om du fortfarande är missnöjd kan du meddela oss skriftligen via e-post till OTB på [email protected] omedelbart efter du återvänder till Sverige och under alla omständigheter inom 28 dagar efter hemkomsten. Som ditt ombud kommer vi då att göra allt vi kan genom samråd med leverantören/näringsidkaren för din räkning.

Om du dessvärre anser att återkopplingsteamet inom vår kundtjänst inte har löst ditt klagomål har du tillgång till EU-kommissionen tvistlösningsplattform Online Dispute Resolution (ODR) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Genom denna ODR-plattform kan du registrera ditt klagomål till oss, men det kommer inte att avgöra hur klagomålet ska lösas.

15. Vårt ansvar för din bokning

Ditt avtal är med leverantören/näringsidkaren och deras bokningsvillkor gäller. Som ombud accepterar vi inget ansvar för det faktiska tillhandahållandet av resetjänsterna. Vårt ansvar är begränsat till att utföra bokningen enligt dina instruktioner. Vi tar inget ansvar för information om resetjänsterna som vi förmedlar till dig i god tro. I den händelse att vi under några omständigheter blir ersättningsskyldiga gentemot dig begränsas vår maximala ersättningsskyldighet till dig till två gånger kostnaden för den provision som vi tjänar på din bokning (eller en lämplig andel av denna om inte alla som finns med på bokningen påverkas).

Inget i detta avtal utesluter vårt ansvar vad avser dödsfall eller personskador som uppstår till följd vår försumlighet eller försumlighet från någon av våra medarbetare som agerar inom ramen för sin anställning.

Observera: om du har bokat ett multipaket kommer vi att ta ansvar för detta som paketarrangör och då kommer ytterligare villkor att gälla. Se punkt 31 för mer information.

16. Force majeure

Om inte annat uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att vara ansvariga eller betala någon ersättning till dig om våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig påverkas av ”force majeure”. I dessa bokningsvillkor avser force majeure alla händelser utanför vår eller den relevanta leverantörens/näringsidkarens kontroll vars följder inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Dessa händelser kan omfatta (utan begräsning) krig och terroristhandlingar (och hot om), civila konflikter, betydande risker för människors hälsa, till exempel ett utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet, eller naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att kunna resa till eller vistas på destinationen på ett säkert sätt, en regerings eller annan nationell eller lokal myndighets, inklusive hamn- och flodmyndigheter, agerande, arbetskraftskonflikter, strejker, stängning pga. lockout, natur- eller kärnkraftskatastrof, brand, kemisk eller biologisk katastrof, oundvikliga tekniska problem med transport, flygledarstrejker, inställda flyg och alla liknande händelser som ligger utanför vår eller den relevanta leverantörens/näringsidkarens kontroll.

Konsekvenser av Brexit: Observera att vissa resetjänster kan påverkas till följd av Storbritanniens beslut att lämna EU. Detta kan innebära en avsaknad av vissa flygrutter och tillgång till vissa hamnar och flygplatser. Du kan vara säker på att vi kommer att fortsätta att övervaka detta och att råda våra kunder så snart som möjligt om vi får kännedom om att några bekräftade bokningar kommer att påverkas. Eftersom detta är något som är helt utan motstycke och utanför vår kontroll, kommer vi att behandla sådana ändringar som force majeure, och trots att vi kommer att göra vårt yttersta för att tillhandahålla lämpliga alternativa arrangemang eller erbjuda återbetalning om det är möjligt, kommer vi inte att ha någon ersättningsskyldighet gentemot dig.

17. Pass- och visumkrav samt hälsoformaliteter

Det är ditt ansvar att kontrollera och uppfylla alla gällande krav avseende pass, visum, hälsa och inresa för din resplan. Vi kan bara ge allmän information om detta. Du måste kontrollera kraven avseende dina egna specifika omständigheter hos relevanta ambassader och/eller konsulat samt din egen läkare, enligt vad som är lämpligt. Kraven förändras emellanåt och du bör därför i god tid före avresan kontrollera de aktuella bestämmelserna.

De flesta länder kräver numera att pass ska vara giltiga minst 6 månader efter hemresedatumet. Om ditt pass är inne på sitt sista giltighetsår bör du kontakta ambassaden för det land som du ska besöka för att vara säker. För mer information ska du besöka https://www.swedenabroad.se/sv/. Särskilda bestämmelser gäller för resa till USA och alla passagerare måste ha individuella maskinläsbara pass. Läs mer på https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/usa/. För semestrar i Europa ska du införskaffa ett ifyllt och utfärdat europeiskt sjukförsäkringskort före avresa.

Aktuella reseråd kan inhämtas hos Sveriges utrikesdepartement på https://www.regeringen.se/uds-reseinformation.

Personer som inte har svenska pass, inklusive andra EU-medborgare, bör inhämta aktuella uppgifter om krav på pass och visum hos ambassaden eller konsulatet för det resmål eller det land som du ska resa till eller genom.

Vi åtar oss inget ansvar för att du inte kan resa eller om du drabbas av någon annan förlust på grund av att du inte uppfyller gällande krav avseende pass, visum, immigration eller hälsoformaliteter. Du åtar dig att ersätta oss för eventuella böter eller andra förluster som uppstår till följd av att du inte uppfyller alla krav avseende pass, visum, immigration eller hälsoformaliteter.

18. Lag och jurisdiktion

Dessa bokningsvillkor styrs av engelsk lag och vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt över eventuella tvister, anspråk eller andra frågor som kan uppstå mellan oss.

19. Boende ‒ klassificering och standard

All klassificering är i enlighet med vad som tillhandahålls av relevant leverantör/näringsidkare eller OTB:s egen genomsnittliga klassificering baserad på vår branschkunskap och kundernas återkoppling. Vår egen klassificering är tydligt markerad och syftar till att ge en vägledning till de tjänster och faciliteter som du kan förvänta dig av ditt boende. Klassificering och standard kan variera mellan olika länder, liksom mellan leverantörer. Vi kan inte garantera riktigheten av den klassificering som ges. Vi har gjort rimliga ansträngningar att fastställa boendets officiella klassificering och inkludera denna i beskrivningen av boendet på vår webbplats.

20. Dokumentation och information

Alla beskrivningar och allt innehåll på vår webbplats eller som på annat sätt utfärdas av oss, görs på uppdrag av den relevanta leverantören/näringsidkaren och är avsett att ge en allmän uppfattning om de tjänster som tillhandahålls av leverantören/näringsidkaren. Vi kan inte inkludera alla detaljer om den relevanta tjänsten på vår webbplats. Alla tjänster som visas tillhandahålls i mån av tillgänglighet. Om du kräver några ytterligare detaljer i fråga om resetjänsterna eller andra tjänster ber vi dig att kontakta oss.

21. Råd från utrikesdepartementet

Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om eventuella råd från utrikesdepartementet avseende säkerheten i de länder och områden dit du ska resa och att fatta dina beslut i enlighet därmed. Råd från utrikesdepartementet om att undvika eller lämna ett visst land kan utgöra force majeure (se punkt 16).

22. Ditt beteende

Du förväntas uppföra dig på ett ordningsamt och acceptabelt sätt och inte störa andras njutning. Om leverantören/näringsidkaren eller någon annan auktoriserad person anser att ditt eller någon medresenärs beteende orsakar eller sannolikt kommer att orsaka obehag, fara eller förtret för en annan kund eller tredje part, eller skada på egendom, eller försening eller avledning av transport, förbehåller sig leverantören/näringsidkaren rätt att omedelbart avsluta din bokning, utan någon ytterligare ersättning till dig. Du och/eller dina medresenärer kan också bli skyldiga att betala för förlust och/eller skada som orsakats av ditt/ert agerande och du såväl som var och en av dina medresenärer kommer att hållas solidariskt ansvariga för all den skada eller de förluster som orsakats. Fullständig betalning för sådan skada eller förlust måste betalas direkt till leverantören/näringsidkaren före hemresan. Om du underlåter att betala kommer du att vara ansvarig för alla anspråk (inklusive rättsliga kostnader) som därefter riktas mot oss på grund av dina handlingar, tillsammans med alla de kostnader som vi ådrar oss när vi gör anspråk mot dig.

Vi kan inte hållas ansvariga för andra gästers eller enskilda personers handlingar eller beteenden som inte har någon koppling till dina bokningsarrangemang eller till oss.

23. Flyg

Flygtider och biljetter

Flygtider som visas är preliminära och kan ändras, enligt vad som anges i bokningsvillkoren. Du bör se till att du har flygbolagets referensnummer eftersom du behöver det för att checka in. Flygreferens och incheckningsprocedurer finns med i e-postbekräftelsen som vi skickar till dig. Vissa flygleverantörer kräver att du ska checka in online. Underlåtenhet att checka in online kommer att resultera i att du måste betala incheckningsavgifter på flygplatsen.

Information

Den flyginformationen som annonseras kommer från alla de större flygbolagen. Informationen uppdateras regelbundet. Tillgängliga platser och priser är efter operatörens gottfinnande och beroende av tillgänglighet. Kom ihåg att priserna kan variera.

Bagage och extramaterial

Alla flygbolag har en standardmässig tillåten mängd för handbagage, vilket ingår i våra priser online. Reglerna skiljer sig markant mellan olika flygbolag. Tillåten mängd visas i flygbolagets bokningsvillkor längst ned i dokumentet. Om du behöver ytterligare bagagekapacitet kan detta kan läggas till bokningen innan du går vidare till kassan och betalar.

Vissa flygbolag anser att incheckat bagage utgör ett tillval. När du bokar med ett flygbolag som tar en avgift för incheckat bagage ingår eller visas detta inte i våra övergripande priser. Möjligheten att lägga till detta extra inslag får du vid bokningstillfället. Tillåten bagagemängd bestäms av flygbolagen och kan också variera. Om du väljer att inte ha något incheckat bagage på resan så gäller den tillåtna handbagagemängd som beskrivs i flygbolagens bokningsvillkor. Det är normalt mellan 5 och 10 kg. Väskor får inte vara större än de mått som flygbolaget tillåter för handbagage. För ytterligare information ska du läsa flygbolaget bokningsvillkor.

Våra onlinepriser inkluderar inte måltider under flygresan.

Observera att när du lägger till extra inslag (t.ex. väskor och måltider) vid eller efter bokningstillfället kan de inte tas bort, avbokas eller återbetalas.

Observera även att flygbolagen allmänt har en policy om att bokningar inte kan återbetalas.

Vi köper platsen/platserna på flyget för din räkning direkt från flygbolaget. För vissa lågprisflygbolag använder vi de betalningsuppgifter som du ger oss för att köpa platser för din räkning och du samtycker till att vi kan använda betalningsuppgifterna som du ger oss för detta ändamål. I sådana fall visas två separata transaktioner i ditt kontoutdrag; en täcker kostnaden för dina resor med flygbolaget och resten är vad du betalar till OTB, inklusive våra serviceavgifter.

Flera flygbolag, en triangulär rutt och 2 enkelflyg

När vi bokar flygresor till dig som omfattar flera flygbolag, en triangulär rutt (olika flygplatser för utresa och hemresa t.ex. flyga ut från Stockholm Arlanda och flyga tillbaka till Stockholm Skavsta) eller 2 enkelflyg, gör vi två separata flygbokningar med två separata flygleverantörer eller ibland med samma flygleverantör. För att säkerställa att våra priser är så konkurrenskraftiga som möjligt för våra kunder kan vi i vissa fall boka en hemresa (samma flygbolag, samma rutt) som 2 enkelflyg ‒ en bokning kommer att vara för den utgående etappen av resan och den andra för den inkommande etappen. När vi bokar med flera flygbolag eller en triangulär rutt visas de olika flygplatserna under hela bokningsprocessen, tillsammans med flygbolagens logotyper.

Dina dokument kommer att visa två flygkuponger, två flygreferensnummer och ibland två separata bokningsvillkor för två olika flygbolag. Detta påverkar inte dina resetjänster på något sätt och du använder helt enkelt relevant flygkupong för att checka in för varje etapp av resan.

Reguljärflyg

Vår webbplats/app erbjuder reguljärflyg från alla de större flygbolagen. Observera att i vissa fall kan dessa flyg vara indirekta och flyga via andra flygplatser. Flyginformationen visar korrekt avgångstid från avreseflygplatsen och landningstid på destinationsflygplatsen. När vi erbjuder ett flyg som inte är direkt kommer vi att ge dig fullständiga uppgifter om alla mellanlandningar vid bokningstillfället. Observera att många reguljärflyg inte kan ändras eller återbetalas när de väl är bokade.

Platsreservationer på Ryanair

Ryanair har infört en policy om obligatoriska platsbiljetter för grupper som reser med ett eller flera barn som är under 12 år vid tidpunkten för resan. Det innebär att för vart fjärde barn (eller mindre) per bokning MÅSTE en vuxen reservera en plats (40 SEK per plats). Barnen kommer då också att tilldelas en reserverad plats utan extra kostnad.

On the Beach genomför denna policy genom att boka en enda platsreservation på flyget för EN vuxen i en grupp och upp till fyra barn. Om det finns mer än fyra barn i gruppen måste en ytterligare platsreservation köpas (40 SEK).

24. Hotel

Hotellbokningsförfarande

Om inget annat efterfrågas vid bokningstillfället, föreskriver internationellt accepterad standardpraxis att ditt boende kommer att bokas från den dag då du reser från Sverige (eller Köpenhamn) och under erforderlig tid. Datum och tider för bokningen av ditt boende visas på din boendekupong (kontrollera den noggrant). Efter registrering vid ankomsten till ditt boende blir du tilldelad ett rum. Om ditt flyg avgår från Sverige (eller Köpenhamn) efter midnatt kommer ditt rum att vara reserverat från och med föregående dag. Normal utcheckningstid är 12.00 dagen innan ett nattflyg hem eller på samma avresedatum som ett kvällsflyg. Vi kommer att begära en sen utcheckning för rummet, men detta kan inte alltid garanteras. Om vi ​​inte skulle boka hotellrummet för dagen innan du anländer (för flyg som landar tidigt på morgonen), skulle det innebära att du inte får tillgång till ditt rum på flera timmar efter att du anländer till hotellet. Din flyginformation finns med i bokningsinformationen som vi vidarebefordrar till hotellet, så personalen bör vara medveten om dina flygtider. Bokningsinformationen informerar dem också ifall en sen utcheckning behövs. De flesta hotell erbjuder en tjänst för sen utcheckning. Detta medför vanligtvis en liten avgift som betalas direkt (det är omöjligt för oss att betala denna avgift i förskott) och för att undvika besvikelse bör du meddela hotellet i början av din vistelse.

Icke-återbetalningsbara rum

Om du bokar ett icke-återbetalningsbart rum kan du varken avboka eller ändra din bokning och ingen återbetalning kommer att göras. Det går inte att betala för bokningar för icke-återbetalningsbara rum genom att betala en handpenning. Full betalning krävs vid bokningen.

Barn bor gratis

Vår policy för "Barn bor gratis" gäller endast utvalda hotell samt beroende på tillgänglighet. Priserna kan variera beroende på antalet vuxna som bokas per rum. Om det bara finns en vuxen per bokning, så kan du bli skyldig att betala ett tillägg för ditt boende för det rum du väljer. Detta tillägg kan variera från 10 till 100% av priset för din valda rumstyp. Detta innebär att priset för rummet kan vara detsamma som om det fanns två vuxna per bokning.  Dessutom kan priserna variera beroende på måltidsalternativet för bokningen och/eller barnens ålder som ingår i bokningen.

eBeachs prispolicy innebär att det pris du ser på hotellsidan är det pris du betalar per vuxen för hela rummet. Barn ingår i detta pris, så det finns inga extra rumskostnader att betala för dem. Vissa leverantörer kan även ha en begränsning för antalet barn som får bo i varje rum. Detta kontrolleras inte av eBeach på något sätt.

25. Checklista inför semestern

Vi kommer snart att introducera en checklista inför semestern, men detta gäller inte för din bokning.

26. Tilldelning av anspråk

Du samtycker till att du inte kommer att tilldela eller på annat sätt överföra dina juridiska rättigheter eller anspråk mot oss, som uppstår från eller relaterar till din bokning eller dessa Bokningsvillkor, förutom på ett sätt som tillåts i enlighet med dessa Bokningsvillkor.

27. ”Chargebacks” och anspråk hos reseleverantörer

Du samtycker till att du inte kommer att begära några chargebacks eller på annat sätt bestrida debiteringar hos ditt kortföretag mot oss (”Chargeback”). Dina rättigheter till återbetalning och andra krav styrs enbart av villkoren i dessa Bokningsvillkor.

Du samtycker till att om du påbörjar en Chargeback eller gör anspråk på betalning från en leverantör/näringsidkare, är vi berättigade att vidta åtgärder som vi anser är lämpliga för att säkerställa att du inte får två betalningar för samma anspråk. Detta kan innebära att vi avbryter eventuella skyldigheter vi har att betala dig i enlighet med dessa Bokningsvillkor fram tills dess att det har beslutats om din Chargeback eller ditt anspråk hos leverantören/näringsidkaren och tidsperioden för överklagan har löpt ut.

AVSNITT B: BOKNINGAR AV MULTIPAKET/PAKETRESOR

Den här delen gäller endast för multipaket/paketresor (se punkt 2 för mer information) och bör läsas tillsammans med Avsnitt A i dessa bokningsvillkor.

28. Överlåtelse av ett multipaket/en paketresa

Om någon av dina medresenärer inte kan resa på sin multipaketresa kan han eller hon överlåta sin plats till en annan person, med förbehåll för följande villkor:

Om du inte kan hitta en ersättare kommer de angivna avbokningsavgifterna att tillämpas i enlighet med punkt 11. Ingen återbetalning kommer att betalas för passagerare som inte kan resa eller för andra oanvända tjänster.

29. Om du avbokar ett multipaket/en paketresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter

Om du har bokat ett multipaket, har du rätt att före avresan avboka ett bekräftat multipaket utan att behöva betala någon avbokningsavgift om ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” uppstår på ditt resmål eller i dess omedelbara närhet och som avsevärt påverkar genomförandet av ditt multipaket eller din transport till resmålet. Under dessa omständigheter ger vi dig full återbetalning av vad du har betalat, men vi är inte skyldiga att betala någon ersättning till dig.

Vid tillämpningen av denna punkt avser ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” en situation utanför din kontroll och konsekvenser som inte kunde ha undvikits även om alla lämpliga åtgärder hade vidtagits. Detta kan exempelvis vara krig, terroristhandlingar, betydande risker för människors hälsa som ett utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer så som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att kunna resa till destinationen på ett säkert sätt. Om dessa situationer är ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” beror däremot på varje enskild situation. Svenska utrikesdepartementet (UD) publicerar reseinformation och reseråd på sin hemsida som omnämnt i punkt 17 ovan. Vi tar hänsyn till UDs reseråd när vi beslutar ifall avbokningsrättigheterna som beskrivits i denna punkt 29 är berättigade, men detta är inte den enda faktorn vi tar med i beräkningen. Det är möjligt att UDs reseråd inte framhåller problem som väsentligt påverkar leverantörens/näringsidkarens förmåga att utföra resetjänsterna som är inkluderade i ditt multipaket, eller att åtgärder kan vidtas för att tackla problemen som UD understryker. Om detta är fallet, är du inte berättigad att utnyttja avbokningsrättigheterna som beskrivs i denna punkt 29.

VKTIGT: Gällande UDs avrådan från icke nödvändiga resor på grund av coronaviruset

UD avråder just nu från icke nödvändiga resor till flera resmål runt om i världen på grund av covid-19 pandemin. UDs reseavrådan ändras regelbundet och det är möjligt att denna reseavrådan kan komma att gälla för ditt bokade resmål när det är dags för avresa. Det är också möjligt att karantän införs efter hemkomst till Sverige.

Vänligen notera att även om UDs reseavrådan påverkar ditt resmål när det är dags för avresa, kan det vara så att dina resetjänster fortfarande är verksamma och tillgängliga för dig. Om detta är fallet, och förutsatt att utförandet av resetjänsterna som är inkluderade i ditt multipaket inte är väsentligt påverkade av covid-19, gäller inte avbokningsrättigheterna som beskrivs i denna punkt 29. Om du vill avboka din resa under dessa omständigheter gäller avbokningsreglerna som beskrivs i punkt 11. Däremot kommer vi att återbetala eventuella betalningar du gjort för hotell och transfer och avstå från att ta ut våra administrationsavgifter, men huruvida du kan få återbetalning för ditt flyg beror på flygbolagets villkor. Om ditt flygbolag erbjuder full eller delvis återbetalning, kommer vi att föra vidare detta till dig när vi erhållit återbetalningen. Om ditt flyg inte är återbetalbart, hör med ditt försäkringsbolag om du kan få ersättning.

30. Om leverantören/näringsidkaren ändrar eller avbokar ett multipaket

Om du har bokat ett multipaket och leverantören/näringsidkaren gör en förändring eller avbokar resetjänsterna som omfattas av multipaketet kommer bestämmelserna i denna punkt 30 att gälla.

Dina rättigheter till avbokning beror på om förändringen är en ”Obetydlig förändring” eller en ”Betydande förändring”. Detta beskrivs tydligt i Paketreselagen och kan ha en annan innebörd än vad du tror: vi förklarar skillnaden nedan.

Obetydliga förändringar

Om leverantören/näringsidkaren gör en obetydlig förändring i resetjänsterna kommer vi att vidta rimliga ansträngningar att informera dig så snart som möjligt om det finns tid innan avresan, men vi kommer inte att ha någon ersättningsskyldighet gentemot dig, och om du väljer att avboka din resa kommer vanliga avbokningsvillkor att gälla.

Exempel på obetydliga förändringar:

Notering angående ändring av boende och ändring av faciliteter

På grund av covid-19 pandemin stänger många hotell på kort varsel och vi arrangerar alternativt boende för många av våra kunder. Flera av hotellen som har fortsatt hålla öppet har gjort ändringar i sina tjänster och faciliteter för att följa bestämmelser om hygien- och säkerhetsåtgärder för att skydda gäster och personal från covid-19. Det är viktigt att notera att även om en ändring av ditt hotell eller en ändring av faciliteterna på ditt hotell kanske inte upplevs som en ”obetydlig förändring” för dig, är ändringar av hotell och ändringar av faciliteter på ett hotell ”obetydliga förändringar” enligt paketreselagen, förutsatt att de uppfyller kriterierna ovan, vilket de flesta ändringar av hotell och faciliteter gör.

Om ditt flyg fortfarande avgår är flyget inte återbetalbart. För att skydda researrangörer och resenärer tillåter paketreselagen därför researrangörer att erbjuda ett lämpligt alternativt boende. Kunder har enbart rätt att kostnadsfritt avboka om vi inte kan erbjuda ett alternativt boende av samma eller högre standard, med samma huvudsakliga faciliteter och på samma resmål.

Betydande förändringar

Ibland kan leverantören/näringsidkaren behöva göra en betydande förändring av de bekräftade resetjänsterna. Exempel på ”betydande förändringar” innefattar följande, när det sker innan avresa:

Om leverantören/näringsidkaren måste göra betydande förändringar eller avbryta dina resetjänster kommer vi att underrätta dig så snart som möjligt. Om det finns tillräcklig tid före avresan kommer vi att erbjuda dig ett val mellan följande:

      i.         acceptera de förändrade resetjänsterna eller

    ii.         avvisa de förändrade resetjänsterna, avboka ditt multipaket, och få en full återbetalning av allt du har betalt eller

  iii.         avvisa de förändrade resetjänsterna, avboka ditt multipaket och acceptera ett erbjudande om alternativa resetjänster om vi erbjuder detta. Om du accepterar ett alternativt multipaket kommer vi att informera dig om hur din totalkostnad påverkas och vilka extra kostnader som ska betalas. Om det alternativa multipaketet är av lägre standard eller lägre kostnad, kan du vara berättigad till prisavdrag.

Du måste meddela oss om ditt val inom 7 dagar efter vårt erbjudande. Om vi ​​inte hör av dig inom 7 dagar kommer vi att kontakta dig igen för att ta reda på dina önskemål. Om vi fortfarande inte hör av dig kommer vi att anta att du har valt att acceptera ändringen eller de alternativa resetjänsterna.

Försäkring ‒ om leverantören/näringsidkaren avbryter eller gör en betydande förändring och du accepterar en återbetalning kommer vi också att återbetala alla premier för din reseförsäkring om dessa har betalats till oss och du kan visa att det är omöjligt att överlåta eller återanvända din försäkring.

I sällsynta fall kan vi behöva avboka din multipaketbokning, exempelvis när leverantören/näringsidkaren har ställt in en resetjänst som är inkluderad i multipaketet, och vi förbehåller oss rätten att göra detta. Om vi måste avboka ditt multipaket kommer vi att kontakta dig så fort som möjligt. Vi kommer eventuellt att erbjuda dig ett alternativt multipaket om vi har möjlighet och informera dig om hur din totalkostnad påverkas och vilka extra kostnader som ska betalas. Om det alternativa multipaketet är av lägre standard eller lägre kostnad, kan du vara berättigad till prisavdrag. Om vi inte erbjuder dig ett alternativt multipaket, eller om du föredrar att avboka, kommer du att få full återbetalning för det du har betalat av din multipaketbokning.

Du kan vara berättigad till ersättning till följ av vår avbokning av ditt multipaket, förutom när vi inte har möjlighet att tillhandahålla multipaketet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter (i enlighet med punkt 29) och vi informerar dig om avbokningen så fort som möjligt innan avresa.

31. Vårt ansvar avseende multipaket

1.    När du har bokat ett multipaket och vi agerar som paketarrangör för detta, trots att vi även agerar som ombud för leverantören/näringsidkaren i fråga om de resetjänster du valt, och ditt avtal är med leverantören/näringsidkaren, kommer vi att ta ansvar för resetjänsterna som ingår i ditt multipaket som en ”arrangör” enligt 2018 års bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang som beskrivs nedan. Som ”arrangör” är vi ansvariga för korrekt tillhandahållande av alla resetjänster som ingår i ditt multipaket, enligt vad som anges i din bekräftelse/faktura. Däremot måste du meddela oss omedelbart om resetjänsterna inte utförs eller utförs på ett försumligt sätt (”Bristande genomförande”). Detta ger oss möjligheten att lösa problemet under resan. Om vi vägrar att lösa problemet, eller om det är nödvändigt att lösa problemet omedelbart, kan du lösa problemet själv och sedan begära ersättning av rimliga utlägg från oss. Dessa rättigheter gäller däremot inte om det är omöjligt att lösa problemet eller om det medför orimliga kostnader. I detta fall har du endast rätt att efterfråga prisavdrag eller ersättning i enlighet med paragraf 3 i denna punkt 31.

2.    Vänligen notera att åtgärderna som beskrivs i punkt 13 (COVID-19) är åtgärder som krävs för att hantera riskerna som covid-19 medför och är en del av normal säkerhetshantering. När du bokar din resa med oss, godkänner du att dessa åtgärder inte utgör någon form av Bristande genomförande.

3.    Om vi eller leverantören/näringsidkaren utför eller arrangerar dessa resetjänster på ett försumligt sätt och inte avhjälper eller löser eventuella klagomål inom en rimlig tid, och om detta påverkar hur du kan njuta av semestern/multipaketet, kan du ha rätt till en lämplig prissänkning eller ersättning eller båda. Ersättningen beräknas med hänsyn till alla relevanta faktorer såsom, men inte begränsat till, att klagomålsförfarandet som beskrivs i dessa bokningsvillkor har följts och i vilken utsträckning den totala njutningen av semestern/ multipaketet har påverkats av vår, våra anställdas eller leverantörens/näringsidkarens försumlighet. Observera att det är ditt ansvar att visa att vi eller leverantören/näringsidkaren har varit försumliga om du vill göra anspråk mot oss.

4.    Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller betala någon ersättning för personskada, sjukdom, död, förlust, skada, kostnader eller andra anspråk av något slag, om detta är till följd av:

a.     den berörda personens handling och/eller underlåtenhet eller

b.    tredje parts handling och/eller underlåtenhet, utan något samband med tillhandahållandet av tjänsterna som omfattas av multipaketet och som var oundvikligt och extraordinärt eller

c.     force majeure (enligt vad som anges i punkt 16) eller

d.    är relaterat till vad som beskrivs i punkt 13 (COVID-19)

5.    Den ersättning som vi kan vara skyldiga att betala till dig om vi befinns ansvariga enligt denna punkt begränsas till:

a.     Förlust av och/eller skada på bagage, personliga tillhörigheter eller pengar.Det maximala beloppet som vi är skyldiga att betala dig för dessa anspråk ska motsvara den totala självrisken per person som gäller för den försäkring som du tecknat för att täcka denna typ av förlust. Du måste ha tillräcklig försäkring på plats för att täcka eventuella förluster av detta slag.

b.    Anspråk som inte omfattas av (a) ovan och som inte innebär personlig skada, sjukdom eller dödsfall. Det maximala beloppet som vi är skyldiga att betala dig för dessa anspråk ska i sin helhet motsvara upp till tre gånger det pris som betalas av eller på uppdrag av den berörda personen. Detta maximala belopp kommer endast att betalas ut när allt har gått fel och du eller dina medresenärer inte har kunnat njuta alls av bokningen.

c.     Anspråk avseende internationella resor med flyg, båt och tåg, eller vistelse i hotell

                                          i.         Omfattningen av vår ansvarsskyldighet kommer att i samtliga fall vara begränsad som om vi vore transportörer enligt respektive konventioner, vilket inkluderar Warszawa-/Montrealkonventionen (internationell luftfart), Atenkonventionen (sjöfart), Bern-/Cotifkonventionen (järnvägstrafik) och Pariskonventionen (tillhandahållande av boende). Om du kontaktar våra kontor kan du få en kopia av dessa konventioner. Du samtycker också till att transportörens eller transportföretagets egna ”transportvillkor” kommer att gälla för dig under resan. När vi arrangerar din transport förlitar vi oss på de villkor som gäller enligt dessa internationella konventioner och dessa ”transportvillkor”. Du samtycker till att alla de bestämmelser som anges i dessa ”transportvillkor” utgör en del av din bokning av ett multipaket hos oss, liksom hos transportföretaget och att dessa ”transportvillkor” ska genom hänvisning anses ingå i multipaketbokningen.

                                        ii.         I de fall då en transportör hålls ansvarig gentemot dig på grund av 2004 års förordning om nekad ombordstigning, ska allt ansvar som vi har gentemot dig i samband med din bokning av ett multipaket som uppstår till följd av samma omständigheter, vara begränsat till den ersättning som tillhandahålls i enlighet med förordningen, som om vi (endast för detta ändamål) var en transportör.

                                      iii.         När vi betalar en ersättning har vi rätt att dra av alla de medel som du har fått eller har rätt att få från transportleverantören eller hotellägaren för klagomålet eller anspråket i fråga.

6.    Det är ett villkor för vårt godtagande av ansvarsskyldighet enligt denna punkt att du anmäler alla anspråk till oss och till vår leverantör/näringsidkare i strikt överensstämmelse med klagomålsförfarandet som beskrivs i dessa villkor.

7.    När en betalning sker ska personen eller personerna som tar emot den (och deras föräldrar eller vårdnadshavare om de är under 18 år) också till oss eller vårt försäkringsbolag överlåta alla rättigheter som de har i samband med ersättningskrav mot en tredje part och måste ge oss och vårt försäkringsbolag all den hjälp som rimligen kan krävas.

8.    Observera att vi inte kan ta något ansvar för skador, förluster, kostnader eller andra utlägg av något slag som (a) vi inte kunde ha förutsett att du skulle drabbas av eller ådra dig på grundval av den information som du gav oss avseende din bokning innan vi accepterade den eller (b) som hänför sig till en affärsverksamhet.

9.    Vi kommer inte att ta ansvar för tjänster eller faciliteter som inte ingick i din bokningsbekräftelse eller som inte annonseras i vår broschyr/på vår webbplats. Detta kan t.ex. omfatta en utflykt du bokar under vistelsen eller en tjänst eller facilitet som ditt hotell eller någon annan leverantör går med på att tillhandahålla.

10. När det på grund av ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” är omöjligt att säkerställa din återresa till avreseplatsen på överenskommen tid enligt multipaketet, ska vi stå för kostnaden för din nödvändiga inkvartering (till en jämförbar standard om möjligt) under en period på högst tre nätter per person. Observera att denna gräns på tre nätter inte gäller för personer med nedsatt rörlighet, gravida kvinnor eller ensamkommande minderåriga, och inte heller för personer som behöver särskild medicinsk hjälp, förutsatt att vi har informerats om dessa speciella omständigheter minst 48 timmar innan ditt multipaket påbörjas. Vid tillämpningen av denna punkt avser ”oundvikliga och extraordinära omständigheter” krig, terroristhandlingar, betydande risker för människors hälsa som t.ex. utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att kunna resa tillbaka till avreseplatsen.

32. Insolvensskydd

Vi tillhandahåller skydd mot ekonomiska förluster genom resegarantin vi har ställt hos Kammarkollegiet. Du hittar mer information på Kammarkollegiets hemsida: https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/kolla-din-researrangor?query=eBeach

33. Snabb assistans för multipaketresenärer

Om du har bokat ett multipaket och du av någon anledning befinner dig i svårigheter under din semester kommer vi att erbjuda dig en sådan snabb assistans som är lämplig med hänsyn till omständigheterna. Framför allt kommer vi att förse dig med lämplig information om hälso- och sjukvård, lokala myndigheter och konsulärt bistånd samt med distanskommunikation och alternativa resetjänster. Om hjälpen du behöver inte är till följd av någon försumlighet som orsakats av oss, våra anställda eller underleverantörer kommer vi inte att ansvara för kostnaden av alternativa resetjänster eller liknande hjälp som du kan behöva. Leverantörer/näringsidkare, flygbolag eller andra transportleverantörer kan dock betala för eller tillhandahålla förfriskningar och/eller lämpligt boende och alla anspråk bör därför göras direkt till dem. I enlighet med de övriga bestämmelserna i dessa bokningsvillkor kommer vi inte att vara ansvariga för eventuella kostnader eller avgifter som du ådrar dig i ovanstående omständigheter, om du inte på förhand har fått vårt medgivande innan du arrangera dina egna resetjänster. Vi förbehåller oss också rätten att kunna ta ut en avgift för vår assistans i den händelse att problemen avsiktligt orsakades av dig eller någon av dina medresenärer, eller på grund av din eller din grupps vårdslöshet.