Bokningsvillkor

eBeach.se är en del av On the Beach Limited (”OTB”), som är registrerat i Storbritannien (organisationsnummer 3162982). Organisationsnummer för vår svenska filial är 516408-9186.

Registrerad adress i Storbritannien: Park Square, Bird Hall Lane, Cheadle, SK3 0XN, UK Registrerad adress i Sverige: Svetsarvägen 15 2tr, 171 41 Solna, Sverige

Hänvisningar till ”dig” och ”er” i dessa resevillkor syftar till alla personer i bokningsbekräftelsen (samt de personer som eventuellt lagts till efter bokningsdatum). ”Vi”, ”oss” och ”vår” syftar till On the Beach Limited (OTB).

1 Avtalet

För samtliga bokningar gäller både OTBs resevillkor och bokningsvillkoren för din specifika reseleverantör/reseleverantörer. Det är ditt ansvar att läsa igenom, förstå och godkänna dessa villkor innan du bokar.

1.1 Reseleverantörer

1.1.1 OTB fungerar som en agent mellan dig och tredjepartsleverantörer (reseleverantörer), där du kan boka de produkter du önskar som ett resultat av de sökningar du utfört på vår hemsida. Reseleverantörer inkluderar bl.a. researrangörer, flygbolag, hotell, hotellkedjor, hotelleverantörer, flygleverantörer och transferleverantörer.

1.1.2 När OTB behandlar din bokning, skapas ett kontrakt mellan dig och reseleverantören för de reseprodukter du väljer. Reseleverantörens resevillkor gäller för din bokning och du måste godkänna dessa innan OTB kan behandla din bokning.

1.1.3 Eftersom OTB fungerar som en bokningsagent, tar vi inte på oss ansvar eller skyldighet för de handlingar, tjänster eller utelämnande av tjänster som tillhandahålls av reseleverantörer. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom din reseleverantörs resevillkor eftersom de innehåller viktig information angående din bokning. Du kan alltid be oss skicka en kopia på resevillkoren om du inte har dem.

1.2 OTB fungerar endast som en agent

1.2.1 När din reseleverantör är ett lågpris-flygbolag är du huvudman och vi fungerar som ditt ombud i behandlingsprocessen av din bokning. För övriga bokningar fungerar vi som en agent för reseleverantören, som är huvudman, eller agent för huvudmannen.

1.2.2 I de fall där vi fungerar som ditt ombud, gäller ett kontrakt mellan oss. Genom detta kontrakt, är vår huvudsakliga skyldighet att agera för din räkning med rimlig kompetens och omsorg.

1.2.3. Du godkänner att OTB, efter vår egen bedömning, kan avboka dina bokningar hos en s.k. bed bank, för din räkning och i ditt namn, förutsatt att du begärt detta, och istället flytta din bokning direkt till hotellet om vi bedömer att detta ligger i ditt intresse. Vi är ansvariga för eventuella förluster du gör som ett resultat av sådan avbokning eller ombokning.

1.3 Enskilda reseprodukter

1.3.1 OTB är inte en paketresearrangör, vilket betyder att vi inte arrangerar eller kombinerar reseprodukter (som definierat i Lagen om Paketresor, 1992:1672). Vi tillhandahåller en sökfunktion som gör det möjligt för dig att boka reseprodukter med de som arrangerar reseprodukter. Varje reseprodukt du väljer är en separat bokning, oberoende av andra reseprodukter som bokas samtidigt. När du bokar mer än en reseprodukt, är dessa inte kombinerade.

1.3.2 Den flexibilitet som OTB erbjuder innebär att du inte är skyldig till att boka mer än en reseprodukt och att varje reseprodukt kan bokas helt oberoende av andra reseprodukter. När vi använder begreppet ”bokning” är detta för att underlätta för dig, och det syftar antingen till en enskild bokning av en reseprodukt, eller flera bokningar som du gjort samtidigt. Gruppbokningar

1.3.3 Om större grupper vill försäkra sig om att det finns tillräckligt många lediga platser på flyg och/eller hotell, ska de kontakta vår kundservice och göra bokningen över telefon. Om en grupp gör två separata bokningar genom vår hemsida och platser tar slut mellan de två bokningarna, kan vi dessvärre inte avboka den första bokningen utan att ta ut avbokningsavgifter (se sektion 5 nedan).

1.4 När avtalet har skapats

1.4.1 När du klickar på att boka dina valda reseprodukter samt anger dina personuppgifter och kontouppgifter på vår hemsida, ber du oss göra en bokningsförfrågan hos den relevanta reseleverantören för din räkning. Vi kontaktar reseleverantören direkt efter du gjort din bokningsförfrågan, men alla reseleverantör behöver en kort stund på sig att bekräfta att ditt valda flyg/hotell är ledigt. E-post bekräftelsen som skickas till dig direkt efter du genomfört din bokningsförfrågan är INTE ett kontrakt på att reseleverantören kan erbjuda dina valda produkter, utan en bekräftelse på att vi har mottagit din bokningsförfrågan. Om din valda produkt finns tillgänglig, som annonserat på vår hemsida, ingår du ett bindande kontrakt att köpa din valda produkt enligt reseleverantörens bokningsvillkor.

1.4.2 När vi har mottagit en bekräftelse från reseleverantören, kontaktar vi dig via e-post för att meddela dig om att din bokning är bekräftad. Avtalet skapas när reseleverantören skickar sin bekräftelse och bokningsreferens till oss. Vänligen notera att så fort vi har fått din bokning bekräftad från reseleverantören, kan du endast avboka enligt reseleverantörens bokningsvillkor vilket kan medföra avbokningsavgifter. Vid en avbokning kan vi även behöva ta ut egna avbokningsavgifter för att täcka våra administrationsavgifter.

1.4.3 Om priset på flyg, hotell eller annan produkt på grund av ett misstag har listats felaktigt av OTB och vår leverantör inte kan fullgöra bokningen till detta pris, förbehåller sig OTB rätten att avboka bokningen och återbetala alla pengar som betalats.

1.5. Resegaranti

1.5.1. När du bokar din resa med eBeach.se kan du boka en resegarantiskyddad resa genom att boka flera separata delar eller en så kallad paketliknande resa.

1.5.2 Paketliknande resa

eBeach.se säljer paketliknande resor, vilket enligt resegarantilagen (1972:204) 1§ innebär; “resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa”. Det betyder att du själv kan välja att boka flyg, hotell och transfer från våra tredjepartsleverantörer för att skapa en paketliknande resa. Då du skapar ditt eget researrangemang genom att själv välja separata komponenter till din resa räknas detta inte som en paketresa och är därför inte skyddat under lagen om paketresor. Däremot är din semesterresa skyddad av Resegarantilagen, vilket betyder att om något händer och någon av våra leverantörer går i konkurs är vi skyldiga att täcka den ersättning du har rätt till enligt lag. Kontraktet ingås först då reseelementen har bekräftats av våra leverantörer.

1.5.3 Kammarkollegiet

eBeach.se har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. För mer information kontakta Kammarkollegiet direkt http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/om-resegarantilagen.

2 Flyg

2.1 Flygtider och biljetter De flygtider som visas är preliminära och kan komma att ändras, som specificerat i bokningsvillkoren. Vid alla bokningar av flyg, vänligen följ reseleverantörens instruktioner och dubbelkolla dina flygtider 48 timmar före avgång. Detta gäller både för utresa och hemresa, då ändringar av flygtider kan ske under din semester. Vi tar inte ansvar för att du missar din flygavgång om du inte har följt dessa instruktioner. De flesta flygbolag använder sig numera inte av biljetter, och du måste försäkra dig om att du har med dig det referensnummer som behövs för att checka in. Referensnummer för dina flygavgångar samt information om incheckning hittar du i bokningsbekräftelsen vi skickar till dig via e-mail. Vissa flygbolag kräver att du checkar in online. Flyger du med ett charterbolag skickas biljetter generellt till dig från reseleverantören mellan 10 dagar och två veckor innan avresa, dock har de rätt att utfärda biljetter på flygplatsen före avgång. Du måste kontakta oss en vecka före avresa om du flyger med ett charterbolag och inte har mottagit dina biljetter eller om du inte har ett referensnummer för ditt flyg. Vi ansvarar inte för förlust av dokument som skickats med post, förutsatt att detta inte beror på vårdslöshet från vår sida.

2.2 Flyginformation

2.2.1 Den utannonserade flyginformationen hämtas ifrån olika reseleverantörer och flygbolag. Uppgifterna skannas av en tredje part och uppdateras regelbundet. Observera att vissa flygbolag inte upprätthåller verklig tillgänglighet i sina bokningssystem, vilka vi är anslutna till. Som agent är vi begränsade till den information vi får från flygbolaget. Antal lediga platser och priser fastställs av leverantören och är tillgängliga i mån av plats. Vänligen notera att priser kan variera.

2.3 Bagage och andra flygtillval

2.3.1 Alla flygbolag tillåter handbagage, vilket är inkluderat i våra priser. Vilken typ av handbagage som är tillåtet varierar mellan olika flygbolag. Den typ av handbagage du är tillåten framgår i flygbolagets bokningsvillkor, som du hittar i din resedokumentation. Om du vill lägga till extra bagage, kan du göra detta direkt vid bokningstillfället innan du färdigställer bokningen och betalar.

2.3.2 Med vissa charterflygbolag och lågprisflygbolag ingår inte incheckat bagage i priset, utan går att välja som extra tillval. När du bokar med ett flygbolag som tar en extra avgift för incheckat bagage, är detta inte inkluderat i våra priser och du får därför möjligheten att lägga till incheckat bagage när du gör din bokning. Den typ av incheckat bagage du är tillåten fastställs av flygbolaget och kan variera mellan olika flygbolag. Om du väljer att inte lägga till incheckat bagage är du endast tillåten den typ av handbagage som tillåts av flygbolaget. I de flesta fall tillåter flygbolag ett handbagage på mellan 5 och 10 kg. Handbagaget får inte överskrida de mått som flygbolaget tillåter. För mer information hänvisar vi dig vänligen till flygbolagets bokningsvillkor.

2.3.3 Våra flygpriser inkluderar inte måltider på flyget.

2.3.4 Vänligen notera att extra flygtillval (t.ex. incheckat bagage eller måltider) som du väljer att lägga till vid bokningstillfället, inte kan avbokas eller återbetalas.

2.4 Lågprisflygbolag

2.4.1 Vissa lågprisflygbolag kräver att du checkar in online. När detta är fallet, finns instruktioner om hur du checkar in online i din bokningsbekräftelse. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant. För vissa flygbolag kommer du att behöva göra separata incheckningar för utresa och hemresa. Om du inte checkar in online och själv skriver ut ditt boardingkort, tillkommer incheckningsavgifter på flygplatsen som du är skyldig att betala.

2.4.2 För lågprisflyg får du ingen biljett. Du behöver ditt referensnummer, som skickas till dig via e-post, tillsammans med din bokningsbekräftelse och ditt pass för att gå ombord på flygplanet (samt följa instruktionerna i 2.4.1 ovan).

2.4.3 Vänligen notera att bokningar med lågprisflygbolag INTE är återbetalbara.

2.5 Flera flygbolag, triangulära flyg och 2x enkelriktade flyg

2.5.1 I det fall vi bokar med flera flygbolag, triangulära flyg (dvs. att flyget avgår från en annan flygplats än vad du kommer hem till, t.ex. utresan avgår från Stockholm Arlanda men hemresan ankommer till Göteborg Landvetter) och 2x enkelriktade flyg för din räkning, så gör vi två separata bokningar med två olika flygbolag eller i vissa fall med samma flygbolag. I vissa fall, för att kunna erbjuda så låga priser som möjligt, bokar vi din flygresa (samma resa, samma flygbolag) som 2 x enkelresa, dvs. en bokning för din utresa och en bokning för din hemresa. När flyget bokas med mer än ett flygbolag eller är ett s.k. triangulärt flyg kommer information om de olika svenska flygplatserna att visas genom hela bokningsprocessen, de olika flygbolagens loggor visas också genom hela bokningsprocessen.

2.5.2 I din bokningsbekräftelse finns två flygbekräftelser, två flygreferenser och i vissa fall, bokningsvillkor från två flygbolag. Detta påverkar inte din resa, och du använder helt enkelt rätt flygbekräftelse för att checka in till respektive flygresa.

2.5.3 I det osannolika fallet att något av dina flygbolag gör en ändring som berör någon av dina flygresor, och du inte kan hitta ett lämpligt alternativ, och därför väljer att avboka din resa, är du skyldig att betala avb

Via vår hemsida erbjuder vi reguljära flyg från många av de största flygbolagen. Vänligen observera att i vissa fall kan dessa flyg vara indirekta, dvs. med byte på en annan flygplats. Den korrekta avgångstiden från din flygplats och ankomsttiden till din destination visas i sökresultatet. Här visas också ifall flyget är direkt eller indirekt. All information för bytet visas tydligt i bokningsprocessen. Vänligen notera att många reguljära flyg inte går att ändra eller avboka när din bokning är fullföljd.

2.6 Flygbolag där ut- och hemresa är bokade som en biljett

2.6.1 Med vissa flygbolag bokar vi din ut- och hemresa som en biljett. För dessa biljetter avbokas hemresan automatiskt om du inte har använt utresan. Om din ut- och hemresa är bokad som en biljett och du av någon anledning inte använder utresan men ändå vill använda hemresan måste du kontakta oss så fort du vet om detta för att se om vi har möjlighet att ändra din biljett. OTB kan däremot inte garantera att det fortfarande kommer att vara möjligt att använda bara en del av biljetten.

3 Hotell
3.1 Stjärnklassificeringar

3.1.1 Alla hotell som visas på vår hemsida, i vår app eller i vår marknadsföring är bokade genom den reseleverantör som visas i din bokningsbekräftelse. Vi har inte möjlighet att kontrollera alla hotell inför varje säsong och de hotellklassificeringar som visas på vår hemsida, i vår app eller i vår marknadsföring är baserade på hotellets egen klassificering samt rankningar gjorda av officiella turistnämnder som vi fått direkt från våra leverantörer. I vissa fall är dessa också baserade på OTBs egna klassificeringar och i dessa fall visas detta tydligt på relevanta sidor då dessa enbart ska ses som en guide. Vi strävar alltid efter att enbart visa korrekta stjärnklassificeringar, men då OTB endast agerar som en agent kan vi inte garantera att vi alltid har fått uppdaterade stjärnklassificeringar från våra leverantörer.

3.1.2 Alla hotell är mycket prisvärda i sin klassificeringskategori. Skulle vi få orimligt mycket klagomål från våra kunder angående ett specifikt hotell, tar vi bort detta hotell från vår hemsida, vår app och vår marknadsföring.

3.2 Klagomål på hotellet

3.2.1 Om du har ett klagomål under tiden du bor på ditt hotell måste du informera hotellets personal omedelbart för att de ska ha möjlighet att lösa problemet. Om du inte meddelar personalen, kan detta påverka dina rättigheter till kompensation genom kontraktet med din reseleverantör. Om hotellet inte löser problemet till ditt behag, ber vi dig kontakta reseleverantörens representant på semesterorten.

3.2.2 Om du har fullföljt dessa steg och du fortfarande upplever att problemet inte är löst måste du kontakta oss på tel. + 46 (0) 8- 446 830 72.

3.3 Bokningsprocessen

3.3.1 Förutsatt att du inte efterfrågat annat vid bokningstillfället, bokas ditt hotell från samma datum som du reser till din semesterdestination för det antal dagar som krävs för din vistelse. Datum och tider för ditt boende återfinns i din bokningsbekräftelse (vänligen läs igenom noggrant). Efter du checkat in på hotellet vid ankomst, blir du tilldelad ett rum. När du reser till semesterdestinationen med flyg som avgår efter midnatt, bokas ditt hotellrum från föregående dag. Normalt måste du checka ut från ditt rum senast kl 12.00 dagen före ett nattflyg hem eller på samma dag som ett kvällsflyg. Vi kommer att efterfråga en sen utcheckning, men detta kan inte garanteras.Om du landar tidigt på morgonen, och vi inte hade bokat ditt hotell från dagen innan du anländer, skulle du inte ha tillgång till ditt rum förrän flera timmar efter du anlänt till hotellet.Vi inkluderar din flyginformation i den bokningsinformation vi ger vidare till hotellet, så hotellpersonalen ska vara medvetna om dina flygtider. Hotellpersonalen meddelas också ifall du behöver en sen utcheckning, vilket de flesta hotell kan tillgodose. Sen utcheckning medför ofta en mindre avgift som betalas lokalt (vi kan inte ersätta denna kostnad) och bör efterfrågas i början av dagen.

3.4 “Barn bor gratis”

3.4.1 Vårt “Barn bor gratis”-koncept gäller endast på vissa hotell och i mån av plats.

3.4.2 Priset för vuxna kan variera beroende på hur många vuxna som bor i varje rum. Notera att enkelrumstillägg kan tillkomma på vissa hotell om det bara är en vuxen på bokningen. Detta tillägg varierar och kan i vissa fall betyda att kostnaden är den samma som om två vuxna bor i rummet. Det är våra leverantörer som bestämmer över eventuella enkelrumstillägg och detta är inget som OTB kan påverka.

3.4.3 OTBs prissättning betyder att priset du ser för varje hotell är priset du betalar per vuxen för hela rummet. Eventuella barn är inkluderade i priset per vuxen för rummet.

3.4.4 Vissa av våra leverantörer har en övre gräns för hur manga barn som kan bo gratis I varje rum. Detta är inget som OTB kan påverka.

3.5 Särskilda önskemål för hotellet

3.5.1 Vi skickar gärna vidare dina speciella önskemål till din relevanta reseleverantör eller till ditt hotell. Vänligen observera att hotellet kommer göra vad de kan för att tillgodose ditt önskemål, men detta kan inte garanteras. Innehållet i ditt önskemål är inte en del av kontraktet mellan dig och hotell-leverantören.

3.6 Särskilda behov om någon i resesällskapet har funktionshinder eller nedsatt rörlighet

3.6.1 Om du har särskilda behov när du bokar din semester för att du, eller någon av dina medresenärer, är funktionshindrade eller har nedsatt rörlighet, måste du säkerställa att du har undersökt hotellet noggrant innan du bokar det. Vi rekommenderar att du kontaktar vår kundtjänst på 08-503 364 18 innan du gör din bokning online så att du kan informera oss om ditt funktionshinder och vi kan föreslå lämpliga hotell för dig och dina medresenärer.

3.7 Rum som inte går att avboka

3.7.1 Om du bokar ett rum som inte går att avboka kommer du inte att kunna avboka och få pengar tillbaka eller göra några som helst ändringar i din bokning. Du kan inte välja att delbetala med kort på bokningar som inkluderar ett rum som inte kan avbokas. Den totala kostnaden för bokningen måste betalas vid bokningstillfället. Om du valt att betala med Klarna kan olika betalningsalternativ finnas tillgängliga, men samma ändrings- och avbokningsregler gäller.

3.8 Realisation

3.8.1 När OTB annonserar en realisation (rea) av en reseprodukt avser denna en reduktion i procent av hotellets ordinarie pris för detta rum. Detta avser också en reseprodukt som vanligtvis ingår i OTBs produktsortiment och som under en tidsbegränsad period har ett reducerat pris.

4 Transfers

4.1 Förutsatt att du inte separat har bokat en transfer vid bokningstillfället, ingår det inte transfer i flyg- eller hotellbokningar. Vänligen säkerställ att ditt hotell är åtkomligt och inom rimligt avstånd från den flygplasts du valt att flyga till. I vissa fall kan hotelleverantören eller flygbolaget i din bokning erbjuda gratis transfer, vilket OTB meddelar dig om. Om du inte separat har bokat en transfer vid bokningstillfället, ingår det inte transfer i din flyg- eller hotellbokning. Leveransen och servicen av transfern ligger på hotellets, flygbolagets eller tredjepartsleverantörens ansvar.

5 Ändringar och avbokningar

5.1 Skulle du vilja ändra eller avboka din bokning, behöver vi en skriftlig bekräftelse skickad från huvudpassageraren. Vi kommer inte att ändra/avboka din bokning innan vi mottagit en skriftlig bekräftelse. För mer information on hur du avbokar din resa, vänligen gå till ”Mina Sidor” på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

5.2 Reseleverantör eller andra leverantörer kan komma att ta ut avgifter, vilket vi meddelar dig om. Därutöver tar OTB ut en egen avgift. Information om avbokningsavgifter hittar du nedan.

5.2.1 Avbokningar som görs mer än 28 dagar från avresedatum resulterar i förlust av första delbetalningen. Du måste även betala eventuella avgifter utöver detta belopp som tas ut av reseleverantörer samt vår administrationsavgift på 400 SEK/person. Då och då har vi specialerbjudande med en första delbetalning som är lägre än det ordinarie beloppet på 1600 SEK/person eller lägre än hela beloppet av ditt lågpris- eller reguljära flyg (läs mer i paragrafen om delbetalning). När sådana bokningar avbokas innan det ordinarie beloppet för första delbetalningen har betalats, är du skyldig att betala skillnaden mellan det ordinarie beloppet och beloppet du har betalat.

5.2.2 Avbokningar som görs 28 dagar eller mindre från avresedatumet, resulterar i förlust av första delbetalningen. Du måste även betala eventuella avgifter utöver detta belopp som tas ut av reseleverantörer samt vår administrationsavgift på 1600 SEK/bokning. Inom denna period är alla flygresor samt transferbokningar ej-återbetalbara och vid en avbokning kan du inte få tillbaka betalning för bokade flygresor.

5.3 Vänligen notera att om du hittar någon inkorrekt information på de resedokument du mottagit från oss, måste du omedelbart kontakta vår kundtjänst. Om du bokar flyg eller hotell via vår hemsida, och i efterhand behöver korrigera misstag eller stavfel av de namn du angivit, så tillkommer en avgift så fort bokningen har bekräftats av reseleverantören. Avgifter tillkommer alltid vid namnändringar, även om det bara är en bokstav som behöver ändras. I de fall du gör en bokning med barn över 2 år, men väljer ”spädbarn” som titel, kommer bokningssystemet automatiskt att ändra till ”Miss” eller ”Master”. Om detta är inkorrekt, och du inte har angett korrekt information vid bokningstillfället, kommer du behöva betala ändringsavgifter. 5.4 Om du behöver göra ändringar för en passagerare på en bokning med olika flygbolag eller med ett triangulärt flyg, måste du skicka in en ändringsförfrågan för varje separat bokning som passageraren står på. För sådana ändringar kommer du att behöva betala en leverantörsavgift samt vår egen administrationsavgift på varje ändringsförfrågan.

5.5 Avboknings- och ändringsavgifter

5.5.1 Vid avbokning av resa tillkommer reseleverantörens avgifter + administrationsavgift på 400 SEK per person. Administrationsavgiften överstiger dock inte 1 600 SEK per bokning.

5.5.2 Ändring av namn samt felstavning efter att bokningen har gjorts: Reseleverantörens avgift + administrationsavgift på 400 SEK per person vars namn behöver ändras.

5.5.3 Vid ändring av datum måste resan avbokas enligt § 5.5.1 och sedan bokas om på eBeach.se. Se § 5.2.2 Ändringar och Avbokningar gällande flyg- och/eller transferbokningar.

5.5.4 Vid ändring av destination tillämpas våra avbokningsregler i § 5.5.1. Undantag tillämpas vid byte med samma reseleverantörer. Administrationsavgiften överstiger dock inte 1 600 SEK per bokning.

5.5.5 Byte av hotell: Reseleverantörens avbokningskostnader för det ursprungliga hotellet + eventuell skillnad i kostnad av hotell + administrationsavgift på 400 SEK per person. Administrationsavgiften överstiger dock inte 1 600 SEK per bokning.

5.5.6 Uppgradera typ av rum och/eller måltidsalternativ: Reseleverantörens avgift + administrationsavgift på 400 SEK per person. Administrationsavgiften överstiger dock inte 1 600 SEK per bokning.

5.5.7 Måltider, väskor och sittplatser på flygplanet kan läggas till på respektive leverantörs hemsida. Önskas hjälp med detta tillkommer vår administrationsavgift på 400 SEK per bokning.

5.5.8 Lägga till en passagerare efter att bokningen har gjorts: Vid mån av plats tillkommer reseleverantörens avgifter + administrationsavgift på 400 SEK per person som ska läggas till.

5.5.9 Om du inte har haft möjlighet att resa på grund av t.ex. sjukdom eller dödsfall kan vi skicka ett så kallat ”No Show” brev som du kan visa upp för ditt försäkringsbolag. Kostanden per brev är 400 SEK.

5.6 Administrationsavgifter

I vissa fall tar vi ut administrationsavgifter för de tjänster vi erbjuder. Om din bokning skulle avbokas av reseleverantören är OTB inte skyldiga att återbetala sådana administrationsavgifter.

5.7 Tilläggsavgifter

Vi vill uppmärksamma de bestämmelser i reseleverantörernas bokningsvillkor som rör tilläggsavgifter. Du kan läsa dessa innan du gör din bokning eller när du loggar in på ”Mina Sidor” på hemsidan. Som din bokningsagent kan vi behöva ta ut tilläggsavgifter på uppdrag av den reseleverantör som är relevant för din bokning. Dessa avgifter är tillägg som reseleverantören eventuellt tar ut efter att du gjort din bokning, av anledning att transportkostnader har ökat, t.ex. bensinkostnad, skatt, avgifter eller valutakurser. Tilläggsavgifter kan variera och du kommer att bli informerad om det exakta beloppet. Reseleverantörer försöker alltid undvika tilläggsavgifter, men i de fall de tar ut dessa avgifter måste du betala kostnaden för att kunna resa. I de fall tilläggsavgiften inte betalas, kan du riskera att din resa avbokas. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på 10 SEK/person i administrationsavgift utöver de avgifter som reseleverantören omber oss att ta ut.

5.8 Skatter

Lokala myndigheter i vissa länder kan införa ytterligare skatt (t.ex. turistskatt), som betalas lokalt (t.ex. på hotellet). Du är själv ansvarig att betala för sådana skatter.

6 Betalningar

6.1 Delbetalning och första delbetalning med lägre summa

6.1.1 När ditt utresedatum är 15 dagar eller mer efter ditt bokningsdatum, erbjuder vi dig möjlighet att delbetala din semester.

6.1.2 Om du bokar ett lågprisflyg, kommer du att behöva betala hela flygkostnaden vid bokningstillfället.

6.1.3 Ibland har vi möjlighet att erbjuda en första delbetalning med lägre summa, trots att du har bokat ett lågprisflyg. Detta betyder att vi, som din agent, bokar och betalar den fulla kostnaden för din flygresa vid bokningstillfället och förväntar oss att du ersätter oss för denna kostnad i max fyra delbetalningar. Den första delbetalningen gör du vid bokningstillfället. Du betalar endast den fulla kostnaden för din flygresa. Vi tar inte ut någon ränta eller extra avgifter. Vid bokningstillfället kommer vi att meddela dig om hur många delbetalningar du kan göra och vid vilka datum de ska vara oss tillhanda, vilket aldrig kan vara mer än 12 månader från bokningstillfället. För att öka säkerheten runt hur vi hanterar betalningsinformation för att automatiskt kunna dra framtida betalningar sparar vi endast en så kallad token, som skapats från din kortinformation, på vårt system. Vi sparar eller lagrar alltså inte din fulla kortinformation. Vi debiterar alltid det senaste kort du använt för att göra en tidigare betalning med först. 6.1.4 I de fall du tar del av erbjudande om en lägre första delbetalning, förbehåller vi oss rätten att ta delbetalningar (se paragraf 6.1.3. ovanför) från de kortuppgifter som angivits för att betala första delbetalningen. Om betalningen inte kunde genomföras, och vi har andra kortuppgifter associerade med din bokning, så kommer vi att göra ett försök att ta betalningen från dessa kortuppgifter. Om vi inte har kunnat ta din betalning innan ditt avresedatum, kommer vi att avboka ditt lågprisflyg och du kommer all förlora de du betalt för en sådan bokning.

6.2 Betalning av slutbeloppet

6.2.1 När du bokar en resa med avresedatum om mindre än 14 dagar efter bokningstillfället, måste du betala hela kostnaden vid bokningstillfället. Är det mer än 14 dagar kvar till ditt avresedatum, kan du välja att betala en första delbetalning vid bokningstillfället. Observera att denna delbetalning inte är återbetalbar. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda varierande förfallodag, och när detta är fallet finns ditt förfallodatum specificerat i den bokningsbekräftelse du mottagit från oss. Vänligen notera att din slutbetalning måste vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns specificerad i din bokningsbekräftelse. Om du inte själv betalar in slutbeloppet, kommer vi att ta kostnaden från de kortuppgifter du angav vid bokningstillfället (se paragraf 6.1.3). Om denna betalning inte kan genomföras, och vi har andra kortuppgifter associerade med din bokning, så kommer vi att göra ett försök att ta betalningen från dessa kortuppgifter. Om du vill att vi drar betalningen från ett annat kort än det som du gjort tidigare betalningar med måste du kontakta vårt kundserviceteam eller logga in till ’Mina sidor’ för att själv göra betalningen med det alternativa kortet INNAN det datum betalningen skall vara oss tillhanda.

6.2.2 Om vi av någon anledning inte erhåller din betalning, kan vi vara skyldiga meddela reseleverantören. I detta fall kan reseleverantören komma att avboka din bokning och ta ut de avbokningsavgifter som finns specificerade i bokningsvillkoren. Du kommer även att förlora den kostnad som du redan betalt.

7 Pass, Visum och Vaccination.

7.1 Alla resenärer måste ha ett giltigt svenskt pass för att kunna resa. De flesta länder kräver att du har ett pass som är giltigt för en period efter att du kommit hem till Sverige (oftast 6 månader). Om ditt pass är på sitt sista giltighetsår, bör du kontakta ambassaden för det land du ska besöka, för att säkerställa att du kan resa. Eftersom du inte kan få ut försäkring för att täcka en resa som du inte kunnat utnyttja p.g.a. dessa omständigheter, rekommenderar vi att du i god tid kontrollerar dina passuppgifter. Det ligger på ditt eget ansvar att säkerställa att du har ett giltigt pass.

7.2 Resenärer som inte är svenska medborgare är ansvariga för att säkerställa att deras pass tillåter dem att resa till den valda semesterdestinationen. Om du har ett icke-svenskt pass måste du säkerställa att du har visum, om detta krävs, för att komma in i landet där din valda semesterdestination ligger. Vi kan svara på allmänna frågor gällande krav för pass och visum för din resa. Du ansvarar själv för dina specifika pass- och visumkrav samt andra immigrationskrav, och du ansvarar för att stämma av dessa med relevant ambassad och/eller konsulat. Varken vi eller reseleverantören tar på oss ansvar om du inte kan resa eftersom du inte uppfyllt krav om pass, visum eller andra immigrationskrav.

7.3 Vänligen notera att du själv ansvarar för eventuella krav om vaccination för din valda semesterdestination. Du kan få mer information om resevaccinationer hos Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Vi kan svara på allmänna frågor om vaccinationskrav för din resa, men du bör även kontakta din egen läkare för att diskutera dina specifika omständigheter innan du reser.

8 Försäkring

Vi rekommenderar att alla resenärer säkerställer att de har tillräcklig reseförsäkring. Att ha reseförsäkring som skyddar dig och ditt resesällskap mot avbokningsavgifter, kostnad av assistans vid skada eller sjukdom, borttappat bagage eller andra oförväntade kostnader är ett villkor för att boka med många av våra reseleverantörer. Vissa flygbolag eller reseleverantörer kan hindra dig från att resa om du inte kan visa upp bevis på försäkring. Vi tar inte på oss något ansvar för eventuella problem som uppstår p.g.a. att du inte har säkerställt att du har tillräcklig reseförsäkring.

9 Reklamation

9.1 Vi hoppas att du tycker det är enkelt och smidigt att boka din resa med oss, och att din semester uppfyller dina förväntningar. Skulle du vilja framföra ett klagomål rekommenderar vi att du omedelbart informerar en representant från reseleverantören, flygbolaget eller hotellets reception under din semester. Om du inte följer den här processen är det svårare att utreda och åtgärda ditt klagomål, din eventuella kompensation kan minska, och du kanske inte är berättigad kompensation alls beroende på omständigheterna. Du kan också kontakta oss direkt på vårt nödnummer när du befinner dig på din resa för att få råd och hjälp att lösa ditt problem. Du hittar telefonnumret på din bokningsbekräftelse.

Om du fortfarande inte är nöjd med din semester, ser vi helst att du också gör en skriftlig uppföljning till OTB via e-post till [email protected] direkt när du kommer hem från din semester (max. 28 dagar efter din hemkomst). Detta hjälper oss att samla in all relevant information om din reklamation för att kunna utreda ärendet på bästa sätt. OTB agerar endast som en agent. OTB kommer att kontakta reseleverantören, flygbolaget eller hotellet å dina vägnar för att försöka lösa ditt klagomål.

9.2 Vi hoppas att vi ska kunna hitta en lösning som båda parter är nöjda med, men om du tycker att vår reklamationsavdelning inte har lyckats lösa din reklamation på ett tillfredställande sätt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du hittar mer information på http://www.arn.se/. Du kan också använda Europakommissionens formulär för tvistlösning online (ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-formuläret är ett alternativt sätt att registrera ditt klagomål, det kommer inte att avgöra hur din tvist ska lösas.

10 Internetbaserade användarrecensioner

10.1 De omdömen och synpunkter om hotell och destinationer som finns på hemsidan är besökarens åsikt och INTE OTBs åsikt. De omdömen som publiceras på hemsidan är inte avsedda som råd och är inte tillförlitliga som råd. Vi avsäger oss därför all skyldighet och ansvar för eventuella problem som uppstår till följd av tillförlit till sådan information.

10.2 Vi förbehåller oss rätten att övervaka den information som förmedlas eller mottags genom vår sektion för recensioner på hemsidan. Vi har rätt att när som helst ta bort din recension om vi finner detta lämpligt. Vi garanterar inte att din recension kommer att visas på vår hemsida. 10.3 Recensioner som publiceras av användare är inte konfidentiella och OTB är inte skyldiga att behandla recensioner som skyddad information. OTB har ingen skyldighet att tillskriva författarskap av recensioner till dig, och är inte skyldiga att skicka dessa recensioner vidare till leverantörer. 10.4 Om du har frågor eller funderingar om recensioner på vår hemsida, vänligen kontakta oss på [email protected]

11 Skydd av personuppgifter

Se vår Personuppgiftspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

12 Reserverade sittplatser med Ryanair

Ryanair har introducerat en ny policy där det är obligatoriskt att reservera sittplatser om det är ett eller flera barn upp till och med 12 år i sällskapet (ålder vid hemresa). Det betyder att om ett resesällskap inkluderar upp till fyra barn måste en vuxen på bokningen betala för en reserverad sittplats som kostar 40 SEK per enkelresa. Barnen allokeras sedan sittplatser utan någon extra kostnad. eBeach kommer att implementera den här policyn genom att boka en reserverad sittplats för en av de vuxna i sällskapet per fyra barn. Om det är fler än fyra barn i sällskapet kommer sittplats för ytterligare en vuxen att reserveras till en kostnad av 40 SEK per enkelresa.

Om resesällskapet inkluderar fler vuxna kommer dessa inte automatiskt att få en sittplats reserverad vid bokningstillfället. Däremot kan eBeach hjälpa till att reservera extra sittplatser för övriga vuxna till en kostnad av 60 SEK per sittplats och enkelresa. eBeach kommer inte att ta ut någon administrationsavgift för detta. Mer information om hur du går till väga finns på din bokningsbekräftelse.

Ryanairs nya policy för att reservera sittplatser gäller bara då resesällskapet inkluderar barn som är upp till 12 år.